Skip to main content

Med gasen i botten

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 14:15 CEST

Bilden visar en LNG-fartyg som passerar genom Suezkanalen.

Hårdare konkurrens på gasmarknaden bidrog till lägre elpriser i september.

Elpriset i Stockholm i september blev 27,9 öre/kWh, medan genomsnittspriset i Norden landade på 24,1 öre/kWh. Begränsningar i överföringen mellan Norge och Sverige är en viktig förklaring till prisskillnaderna.

Priset för september är nästan 30 procent lägre än snittpriset för september under de senaste tio åren. Faktum är att priset för den första höstmånaden är lägre än elpriset i både juni och juli, vilket är ovanligt. Elpriset har hittills i år varit 30 procent lägre än genomsnittet för de senaste tio åren.

Elpriset är normalt något högre i september jämfört med sommarmånaderna, inte minst när månaden var så nederbördsfattig som i år. Att priset ändå är lägre beror till stor del på rörelser på relaterade råvarumarknader, framförallt en: gasmarknaden.

Gasmarknaden är på väg att röra sig från kontinentala marknader i riktning mot en global marknad. Det påverkar vårt elpris.

I Europa används bland annat gas och kol vid produktionen av elektricitet. Eftersom Norden och kontinenten är förenade med elkablar påverkar produktions- och prisändringar på en plats priset på alla andra platser.

På råvarumarknaderna är vi vana vid ett globalt perspektiv på allt från olja, järn och spannmål till färdigprodukter. Distributionskostnader har dock gjort gasmarknaden till en eftersläntrare när det gäller globaliseringen. Först under de senaste åren har flytande gas, fraktad på fartyg, fått ett kraftigt uppsving i marknadsandelar, dels för att distributionen har blivit billigare men även för att gas utvinns till mycket låga kostnader i bland annat Mellanöstern, USA och Australien.

Ökad tillgång på gas har lett till stor prispress i Europa. Det har resulterat i ett ovanligt fenomen: Det har varit billigare att producera elektricitet med gas än med kol. Men mot vintern stiger efterfrågan på gas för uppvärmning och man förväntar sig därför ett stigande gaspris och att kol åter blir det billigaste alternativet för elproduktion.

För kunderna är ökad konkurrens alltid bra.

Hård konkurrens mellan kol och gas gör det mindre sannolikt att vi periodvis får mycket höga elpriser. Förväntningen på marknaden är också lägre genomsnittspriser. 


Fakta om LOS Energy:

LOS AS äger och driver de två varumärkena LOS Energy och LOS som är verksamma på företags- respektive privatmarknaden i Norden och Norge.

Med en årlig försäljning på ca 8 TWh (årsförbrukning för ca 500 000 hushåll) är LOS Energy den största energileverantören på den norska företagsmarknaden.

Sedan 2007 har LOS AS haft en portfölj i tillväxt. Kärnverksamheten går ut på att sänka energikostnaderna för våra kunder genom att sälja, förvalta och identifiera energilösningar anpassade efter kundens behov.

LOS AS är ett helägt dotterbolag till Agder Energi AS med huvudkontor i Kristiansand och regionskontorer på Lysaker, i Göteborg och Arendal.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy