Uufdspbgia43ewhidg21

Reviderad 2017-02-21 Fortsatt stark tillväxt på spelmarknaden

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 09:06 CET

Under 2016 har den totala omsättningen på svensk spelmarknad ökat med 5 procent jämfört med året innan. Spelaktörer med svenskt tillstånd omsatte drygt 17 miljarder kronor, efter utbetalda vinster. Det är en ökning med 2 procent. Aktörer utan svenskt tillstånd fortsätter att ta marknadsandelar och omsatte cirka 5,1 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med 2015.

Sovh3sxioyt2k6rig5ji

Kampanj mot penningtvätt

Nyheter   •   Jan 31, 2017 19:04 CET

Målet med informationskampanjen är att öka förståelsen för hur man som verksamhetsutövare ska följa kraven på att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Informationsmaterialet har tagits fram av Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Yhz1wpadnqt2tictfbgx

Håkan Hallstedt utsedd till rådman

Nyheter   •   Jan 27, 2017 09:15 CET

Regeringen har utnämnt Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt till rådman vid Blekinge tingsrätt. Håkan tillträder sin tjänst den 15 maj.

Media no image

Tydligare lotterilag 1 januari

Nyheter   •   Dec 30, 2016 09:24 CET

Ett syfte med förändringen är att göra regeringens handläggning av ärenden om tillstånd att anordna lotteri enligt 45 § lotterilagen mer transparent. Det tydliggörs därför att det endast är spelföretag som ägs av staten och spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande inflytandet som kan beviljas tillstånd.

Ett generellt krav införs om att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas.

Det införs även ett krav på att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier till konsumenter. Marknadsföring får heller inte särskilt riktas till barn och ungdomar under 18 år. Marknadsföring som strider mot de föreslagna bestämmelserna i lotterilagen ska anses som otillbörlig marknadsföring enligt 5, 23 och 26 §§ Marknadsföringslagen (MFL). Det medför att Konsumentombudsmannen, utöver de möjligheter som myndigheten redan har, kan väcka talan om förbud vid Marknadsdomstolen enligt 47 § MFL.

Slutligen införs en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

För att göra tillståndsgivningen i lotterilagen (1994:1000) tydligare görs vissa förändringar från den 1 januari.

Läs vidare »
Vt8pmccpmnes8amigaqk

Främjandeförbudet förenligt med EU-rätten

Nyheter   •   Dec 08, 2016 16:32 CET

Förvaltningsrätten i Linköping har i tre domar slagit fast att främjandeförbudet är förenligt med EU-rätten. De aktuella domarna avser länkning till utländska spelbolag på Aftonbladets och Expressens nätupplagor samt reklam för utländskt spelbolag på JCDecaux storbildstavlor.

Media no image

SPER ombildas till branschorganisation för spel

Nyheter   •   Dec 08, 2016 16:01 CET

Styrelsen för Spelbranschens etiska råd (SPER) har beslutat att organisationen ska ombildas till en branschorganisation för spelbranschen.

Branchorganisationen kommer att vara öppen för alla som har tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige.

Läs mera i SPER:s pressmeddelande, klicka här

Styrelsen för Spelbranschens etiska råd (SPER) har beslutat att organisationen ska ombildas till en branschorganisation för spelbranschen.

Läs vidare »
Bkdnvgp4p5tjgeovn7wr

Polisinsats mot spelklubbar i Örebro

Nyheter   •   Dec 08, 2016 15:54 CET

Lotteriinspektionen biträdde polisen vid en kontroll av krogar och spelkubbar i Örebro den 3 december. Vid insatsen beslagtogs 7 spelautomater (elektronisk utrustning för spel om pengar).

Kjxtcyyjneapg9smi0ur

Insats mot illegala spelautomater

Nyheter   •   Nov 30, 2016 15:52 CET

Polisen har i samverkan med Lotteriinspektionen i dag gjort en insats mot illegala spelmaskiner i Eskilstuna. Totalt beslagtogs nio spelautomater och annan elektronisk utrustning för spel om pengar.

Twf95un1eufibhhltpqe

Färre svenskar spelar, men för mer pengar

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 11:46 CET

Årets undersökning av svenskarnas spelvanor visar att drygt två av tre svenskar har spelat de senaste tolv månaderna. Jämfört med tidigare år så är det något färre personer som spelar trots att spelandet omsätter mer pengar enligt Lotteriinspektionens statistik.

Pw8xtrhdi8c3vpry8ouf

Spelmarknaden växer stadigt

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 13:49 CET

Spelmarknaden beräknas ha ökat med 5 procent under årets tre första kvartal. Spelaktörer med svenskt tillstånd ökade sin omsättning med 3 procent jämfört med samma period förra året. Totalt omsatte dessa drygt 12 miljarder kronor, efter utbetalda vinster. Aktörer utan svenskt tillstånd beräknas ha ökat sin omsättning med 16 procent vilket skulle motsvara cirka 3,5 miljarder kronor.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunikation
 • erxszzmwdshpoylgbsik.kristowcsqqtouddj@lkyjvzmotteriinnxvucmewsvspektionvjxtoten.sgkzfsauvhae
 • 0152-650 167
 • 0765-330 167

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Presskontakter, mediebevakning, intern- och externkommunikation
 • mbyazgmy.hmrybamrevgn@bigblotterzqiisynspektgaeeddjewzionen.se
 • 0152-650 174
 • 0765-330 174

 • Presskontakt
 • Webbkommunikatör
 • Extern webb, Sociala medier.
 • robert.andersson@lotteriinspektionen.se
 • 0152-650 105

Om Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen i korthet

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.

Vi bevakar konsumenternas intressen och medverkar till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi bidrar till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Lotteriinspektionen är medelm av GREF, Gambling Regulators European Forum, som är ett samabetsforum mellan europeiska spelmyndigheter.

Lotteriinspektionens generaldirektör heter Håkan Hallstedt.