Skip to main content

6 av tio egenföretagares ekonomi har påverkats negativt

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2020 15:30 CEST

Egenföretagare är en av de grupper som drabbats hårt ekonomiskt av coronakrisen i Sverige. Lowells senaste undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs i samarbete med Demoskop visar att så många som sex av tio känner en oro för sin framtida privatekonomi. Samtidigt anser en av tio egenföretagare att situationen är så ansträngd att de inte kommer kunna betala alla sina fakturor inom de närmsta månaderna.

Lowells senaste Betalningsindikator som genomfördes i maj undersökte vi närmare hur Corona pandemin har påverkat svenska folket och vårt förhållningssätt till ekonomin. När resultatet bryts ned på gruppen Egenföretagare, visar det att majoriteten (56 %) anser att deras privatekonomi har påverkats negativt. Det är väsentligt högre än genomsnittet för samtliga svenskar där motsvarande siffra är 34 procent.

Bland Sveriges egenföretagare finns det även en utbredd oro för sin framtida ekonomi. Sex av tio (59 %) svarar att de känner en oro för sin ekonomi, och en av tio (10 %) Egenföretagare anser det troligt att de inte kommer kunna betala sina fakturor inom de närmsta månaderna. Nästan lika många, åtta procent av egenföretagare tror att de kommer behöva ta någon form av lån utan säkerhet under de kommande tre månaderna, det är dubbelt så många som bland samtliga svenskar.

Oron för Sveriges framtida ekonomi är nära total bland egenföretagare, 94 procent känner en oro för landets ekonomi, vilket kan jämföras med 91 procent bland samtliga svenskar.

Tabell, samtliga svar i procent.

Känner du oro för följande, med anledning av den pågående Corona-krisen?
Hushållets ekonomi Samtliga Förvärvsarbetande Egenföretagare
Ja, stor oro 11 9 16
Ja, viss oro 40 43 43
Nej 49 48 41
Ej svar 0 0 0
Sveriges ekonomi Samtliga Förvärvsarbetande Egenföretagare
Ja, stor oro 33 31 29
Ja, viss oro 58 60 65
Nej 9 9 5
Ej svar 0 0 1
Hur upplever du att Corona-krisen har påverkat din ekonomi, totalt sett? Samtliga Förvärvsarbetande Egenföretagare
Negativt 34 34 56
Positivt 5 5 0
Hur troligt är det att du inom de närmaste 3 månaderna…? inte kommer kunna betala en eller flera fakturor för att du inte har tillräckligt med pengar Samtliga Förvärvsarbetande Egenföretagare
Mycket/Ganska troligt 5 5 10
kommer ta ett lån utan säkerhet (konsumtionslån, betala med kreditkort och sedan skjuta upp betalningen, ta ett sms-lån eller låna från familj/vänner) Samtliga Förvärvsarbetande Egenföretagare
Helt uteslutet 77 73 72
Inte särskilt troligt 18 21 19
Mycket/Ganska troligt 4 5 8

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop under maj 2020. Resultaten baserar sig på Lowells kontinuerliga undersökning Betalningsindikatorn som etablerades i september 2017 som genomförs inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Den aktuella mätningen baserar sig på 1 582 intervjuer. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll.

Lowell är Europas näst största kredithanteringsbolag med verksamhet i nio länder och 4 400 medarbetare. Lowell drivs av missionen att krediter ska fungera för alla i samhället. Genom att kombinera analyskapacitet med tillgång till relevant data och väl utvecklade metoder för riskhantering har vi idag utvecklat ledande lösningar vid försäljning av förfallna fordringar, tredjepartsinkasso och outsourcing av affärsprocesser kopplade till kredithantering.

Lowell bildades 2015 genom en sammanslagning av brittiska Lowell och tyska GFKL. Under 2018 slutförde Lowell förvärvet av de fem affärsenheterna Lindorff Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitia Norge från Intrum. Ägare till Lowell är det globala riskkapitalföretaget Permira och Ontario Teachers’ Pension Plan.

För mer information om Lowell, besök vår webbplats för investerare:www.lowellgroup.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.