Wulff blir årets nötköttsproducent i Sörmland

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2019 16:46 CEST

PRESSINBJUDAN

På Närsjö Gård, strax söder om Eskilstuna, utses på

Onsdagen den 31 juli kl 14.00 Årets nötköttsproducent i Sörmland

Närsjö gård har varit KRAV-certifierad sedan 2009 och ligger vid Närsjöfjärden – vid Hjälmarens

utlopp till Eskilstunaån och Mälaren. Här finns Erica och Oscar Wulff som driver företaget FarCon AB,

Närsjö Gård, Eskilstuna. De har verkligen fångat trenden med närproducerat och bidrar aktivt för den

biologiska mångfalden och en god djurhållning.

”Vi vill både leverera högkvalitativa råvaror från välmående och ekologiskt kravmärkta djur och

bidra till att kunskapen sprids om arbetet från jord till gaffel”, säger Erica och Oscar Wulff.

Utnämningen till Årets nötköttsproducent i Sörmland görs av Johan Lagerholm som är

regionordförande för LRF i Sörmland. Erica och Oscar blir genom denna utmärkelse även nominerade

att representera Sörmland som Sveriges Nötköttsproducent 2019 på Köttriksdagen i november.

”Med en KRAV-certifierad dikobesättning och produktion av nötkött som betar markerna håller de

landsbygden levande och öppen. Försäljningen av köttlådor i eget varumärke, där slakt och styckning

sker på närbelägna slakterier och säljs lokalt, gör att Närsjö Gård fungerar som en motor i bygden.

Företaget är en god ambassadör för det sörmländska lantbruket”, säger Johan Lagerholm.

Det är Sörmlands nötköttsföretagare som anordnar träffen och utnämningen sker på Wulffs fina gård

strax utanför Eskilstuna, utmed väg 230. Där har de en KRAV-certifierad dikobesättning med ca 70

kor och vidareuppfödning av hondjur men också försäljning av det egna köttet under ett eget

varumärke.

Kontakta gärna Johan Lagerholm, regionordförande för LRF i Sörmland: 070-663 37 13

Pristagarna når ni på telefon: (Erica) 070-30 90 00 och (Oscar): 070-30 90 292

Besök gärna webbplatsen för Närsjö Gård och FarCon AB: www.farcon.se

Välkomna

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

På Närsjö Gård, Eskilstuna, utses på onsdag den 31 juli kl 14.00 årets nötköttsproducent i Sörmland. Utmärkelsen går till det unga lantbrukarparet Erica och Oscar Wulff som är ett riktigt föredöme i braschen. "De är goda ambassadörer för det sörmländska lantbruket”, säger regionordförande Johan Lagerholm för LRF. De har fångat trenden med närproducerat, god djuromsorg och biologisk mångfald.

Läs vidare »

Omsorg och omtanke på O-Ringen när LRF pratar skogsbruk och bra mat

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2019 16:01 CEST

Omsorg och omtanke på O-Ringen när LRF pratar skogsbruk och bra mat

O-Ringen slår upp portarna till en av Sveriges största arrangemang. Här finns LRF på plats för att prata bra mat från svenska bönder men också skogsbruk. Mitt på mässområdet står montern som bemannas av lokalproducenter, odlare och uppfödare, som till vardags håller landskapen öppna och levande.

Under året gör LRF en storsatsning där vi lyfter fram mervärdet av att välja svensk mat och lokalproducerade råvaror. Med stöd av livsmedelsstrategin vill vi höja medvetenheten hos konsumenterna och även öka livsmedelsproduktionen här i Östergötland.

– Varje dag gör man en massa val, särskilt när man står i butiken och ska handla mat. Det som hamnar i kassen har en avgörande betydelse på hälsan och klimatet, säger Per Wendler som ser fram emot att träffa orienterare och prata bra mat från svenska gårdar.

O-Ringen har närmare 20 000 startande i sina lopp. Här möter vi många aktiva motionärer, engagerade och medvetna konsumenter där flera också är beslutsfattare i sina yrkesroller. Vi får möjlighet att samtala om kvalité, djuromsorg och värdet av att välja riktigt bra råvaror och klimatsmart mat.

LRF har bemannad monter under 7 dagar. Bland fladdrande beachflaggor har vi parkerat två traktorer; en tipp topp supermodern och en riktigt veteran. De får sällskap av två mindre tramptraktorer för barn så att de kan få provköra.

– Med satsningen på en nationell, regional och lokal livsmedelsstrategi - där vår matproduktion ska fördubblas till år 2030 - är bonde ett framtidsyrke, säger Per Wendler.

LRF passar på att slå ett slag för lokal matproduktion och matkultur. Med en speciellt framtagen karta bjuder vi under onsdagen, som är tävlingsfri dag, ut deltagarna till gårdar och besöksmål i regionen. Vi distribuerar även Östgöta mats tidskrift som lyfter fram den östgötska maten.

LRF bjuder även upp till aktiviteter i montern. På lördag och söndag eftermiddag finns vår kock Joakim Sundgren på plats. Vi kommer också duka upp en ostbricka med våra svenska klassiska hårdostar liksom lokalodlade bär och tomater.

På scenen i East Sweden Arena blir det två framträdanden:

– Vi har aldrig haft så hög tillväxt och produktion i den svenska skogen. Så skogen är viktig för oss alla: markägare, orienterare och Sverige som land. Det är en av våra viktigaste branscher där Norrköping utgör ett nav. Vi ser också skogen som en nyckel för ett fossilfritt och klimatsmart samhälle, Per Wendler.

I samtalet på fredagen den 26 juli lyfter LRF fram världens bästa lantbruk där omtanke och omsorg är ledorden för både konsumenter, djur och natur.

Välkomna!

Kontakta gärna:

Per Wendler, regionstyrelsen, 070-2068481, per.wendler@jubykallgard.se

Carl Selling, kommunikatör, 010-18 44 20

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Under årets O-Ringen gör LRF en storsatsning där vi lyfter fram svensk mat och lokalproducerade råvaror. LRF vill höja medvetenheten hos konsumenter och även öka livsmedelsproduktionen i Östergötland. – Varje dag görs en massa val, särskilt när man handlar mat. Det som hamnar i kassen har en avgörande betydelse på hälsan och klimatet, säger Per Wendler som ser fram emot att träffa orienterare.

Läs vidare »

​Ny organisation etablerar sig i Örebro

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2019 06:48 CEST

Agro Örebro startar nu upp sin verksamhet i länet. Det är grön samverkansplattform som ska samla det gröna näringslivet. Symboliskt nog tänds plattformens hemsida idag.

Johan Hedström som är projektansvarig för Agro Örebro är både glad och stolt. Ett stort mål har nåtts. Organisationen är etablerad och webbplatsen har tänts. Nu börjar resan:

– Vårt uppdrag är att samverka med länets livsmedelsproducenter och hitta förutsättningar för att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten men också attraktionskraften, både för de som vill handla lokalproducerat men också hitta till våra yrken. Ett tredje fokus är bättre förutsättningar för stärkt kompetenskraft i företagen.

Agro-familjen har döttrar i de flesta regionerna. Syftet är att samordna och kraftsamla alla aktörer som finns i och kring det gröna näringslivet. Här finns bonden i form av odlare och uppfödare men också livsmedelsproducenter och slakterier över till trädgårdshallar, banker, försäkringsbolag och distributörer.

– När vi räknade hittade vi 35 projekt som pågick under förra året. Det var inte många som kände till dem. Ska branschen växa sig stark och få ut nyttan måste vi bli bättre på samordning, ta vara på alla kompetenta personer och den kraft som bevisligen finns, säger Johan.

I tider när lantbruket andas framtidstro och den inhemska produktionen nästan ska fördubblas behövs en plattform där kunskap, kontakter och information finns samlad. Här kommer webbplatsen ha en central funktion menar redaktören Malin Myhrberg.

– Den blir ett skyltfönster. Vi visar vad som händer och är på gång. Svenskt lantbruk är bra. Här finns många framgångsrika företagare. Vi kan inspirera och stimulera alla i och utanför näringen. På hemsidan kan vi också lyfta länets matkultur och värdet av lokalproducerat, säger hon.

Inför hösten planeras det för ett flertal större möten för primärproducenter, politiker och livsmedelsproducenter. Ska man göra skillnad ska ambitionen vara hög liksom tempot.

Kontaktpersoner:

Johan Hedström, projektansvarig för Agro Örebro: 073 762 22 63.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Nu tar Agro Örebro plats i länet. När livsmedelsproduktionen ska fördubblas på några år, enligt den nationella och regionala planen i livsmedelsstrategin, kommer Agro Örebro ha en avgörande roll. Idag tänds den hemsida som blir samordnande plattform för alla företagare och aktörer inom den gröna näringen. I höst planeras för flera högnivåmöten.

Läs vidare »

​LRF är kritiska: Extremt kort tid för yttranden

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 12:16 CEST

Vattenfall vill bygga två nya 130kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Ett stort intrång som påverkar många markägare. Informationen om detta projekt har varit bristfällig. Därför har LRF i Södermanland engagerat sig.

– Vi ser att det blir ett stort intrång hos markägare och påverkar verksamheten hos många lantbruksföretagare, som annars skulle kunna producera mat, säger Johan Lagerholm, regionordförande för LRF i Södermanland.

Det är snart bara timmar kvar att yttra sig om kraftledningen, som kan komma att skära genom Södermanland. LRF hade önskat att svarstiden kunde ha skjutits fram. Men Vattenfall genom konsulten Rejlers står fast vid att onsdag 26 juni är sista möjligheten.

Vattenfall planerar för en ny stor kraftledning, mellan Hedenlunda och Oxelösund, som ska förse SSAB med ström. Det finns många sakägare i denna fråga. Men informationen har varit bristfällig och många gånger svår att tränga sig igenom. Konsultfirman Rejlers avslog även begäran om förlängd svarstid. Så sista dag för inlämnande av yttrande är satt till onsdag denna vecka!

För att så många markägare som möjligt skulle få möjlighet att lämna egna svar ordnade LRF Södermanland i söndags ett markägarmöte i Björkviks bygdegård. Syftet med mötet var att belysa konsekvenserna av en ny och dominerande luftledning genom landskapet. Om kraftledningen ska etableras vill vi istället att Vattenfalls investerar i en markförlagd kabel.

– En luftledning är omodern och påverkar hela samhället. Lantbruket drabbas direkt. Vi får stora försämringar när odlingsmarker skärs sönder och hindar oss att arbeta effektivt och rationellt. Det blir också stora arealer odlingsmark som inte kommer att kunna brukas. Läggs kabeln i marken kan vi fortfarande producera mat och Vattenfall får en lägre driftkostnad, sett över sikt, säger Johan Lagerholm som tillsamman med Clas Rydberg tog initiativ till mötet.

54 personer dök upp i Björkviks bygdegård.

– Vi hade bara en skiss till program, men lyckades ändå fylla en och en halv timme tillsammans, berättar Johan Lagerholm, regionordförande för LRF i Södermanland.

De synpunkter markägare och sakägare har ska vara Vattenfall tillhanda senast under onsdagen den 26 juni, i morgon med andra ord.

Kontakt:

Johan Lagerholm, regionordförande för LRF i Södermanland, 070-6633713

Clas Rydberg, ledamot i regionstyrelsen för LRF i Södermanland, 070-5514831

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

LRF är kritiska till Vattenfall och konsultfirman Rejlers som driver projektet att bygga ny kraftledningar genom Södermanland, mellan Hedenlunda och Oxelösund. Informationen har varit bristfällig, snårig och till detta en extremt kort tid för att lämna yttranden. När LRF bjöd in till egen informationsträff mötte 54 berörda sakägare upp. – Om Vattenfall ska investera kan de gräva ner kabeln.

Läs vidare »

Vildsvinskebab mättar cyklister

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2019 14:31 CEST


Vildsvinskebab mättar cyklister

Cykelfesten har börjat, och Vätternrundan satsar på svensk mat i Foodcourten genom LRF. Publiken får också möjlighet att träffa en av landets största företagarorganisationer som på plats berättar om matens resa från jord till bord där Östgötakocken Thomas Collin också gör ett gästspel.

Nu har Cykelfesten rullat igång och maten får en given plats i hållbarhetsarbetet vid detta stora evenemang som är en del av den Svenska Klassikern.

– Vi har lantbrukare och lokala producenter i världsklass. Det är vi stolta över och lyfter gärna fram dem, säger Erik Erjeby, regionchef för LRF Östergötland.

Under året gör LRF en storsatsning där vi talar om mervärdet av att välja svensk mat och lokalproducerade råvaror. Med stöd av den nationella och regionala livsmedelsstrategin ska vi höja medvetenheten hos konsumenterna och på sikt även öka livsmedelsproduktionen här i Östergötland. Därför finns vi på plats under Vätternrundan.

Vätternrundan har närmare 38 000 startande i sina lopp. Här möter vi många aktiva motionärer, engagerade och medvetna konsumenter där flera också är beslutsfattare i sina yrkesroller. Vi får möjlighet att samtala om kvalité, djuromsorg och värdet av att välja riktigt bra råvaror.

På plats hos LRF finns ”riktiga bönder”. De berättar varför de arbetar med livsmedel och hur ett modernt lantbruk fungerar. Nästa vecka gästas montern av Östgötakocken Thomas Collin som lagar inspirerande mat med lokala råvaror på ett innovativt sätt – lite utanför boxen.

– LRF Östergötland har en målbild. Evenemang och konferenser ska servera mat som är producerad och förädlad i Sverige. Här ska lokal och regional mat lyftas fram eftersom den minskar miljöbelastningen och ger jobb till lokalsamhället. En arrangör ska också aktivt arbeta för att minimera matsvinnet, säger Peter Borring, regionordförande LRF.

Vätternrundan är ett lysande exempel. De har ett hållbarhetsfokus som stämmer väl in med LRF:s profil. Därför har vi valt att arbeta nära och även etablerat ett samarbete som ska löpa över flera år. Vi börjar med att se till att den mat som serveras i Foodcourt är svensk och hållbart producerad.

– Östergötland har många skickliga producenter. Vi har naturbeteskött, äggproducenter, potatisodlare, grisgårdar och en riktig kornbod. När man köper regionala matvaror gör man något bra för klimatet samtidigt som man också gynnar den lokala företagsamheten, lantbrukarna i närområdet, säger regionordförande Peter Borring som vill öka hushållens kunskap om matens ursprung.

Lite fakta på bordet:

Lokalproducerad mat är klimatsmart: 70 procent av växthusgaserna kommer från importerad mat.

Svenskt nötkött på grillen är bästa valet. Utsläppen från svenskt nötkött är 25 procent lägre än medelproduktionen i EU. Utsläppen från produktionen i EU är cirka 60 procent lägre än den globala medelproduktionen.

Sverige är världsledande i god djurhållning. En gris som mår bra är mindre sjuk. Sverige använder minst antibiotika av alla EU-länder. Ett krav från bondehåll. Så är produktivitet i svensk grisproduktion också bland de bästa i världen.

Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet.

Energiförbrukningen i växthusodlingar har mer än halverats sedan början av 2000-talet, samtidigt har användningen av fossila bränslen minskat med mer än 80 procent.

För att klara riksdagens miljömål behövs fler betande djur. Vinnare är den biologiska mångfalden, som behöver betesdjuren för att skapa bra miljöer för insekter, fåglar och djurarter. Samtidigt får vi öppna landskap.

Kontaktpersoner:

Peter Borring, regionordförande LRF, 070-343 69 59

Erik Erjeby, regionchef LRF Östergötland, 010-18 44 249

Carl Selling, kommunikatör, LRF, 0720-850 402

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Lantbrukarnas riksförbund LRF och Vätternrundan har etablerat ett strategiskt samarbete där vi sätter hållbarhet och klimatnytta i främsta rummret. LRF har fått uppdraget att ta fram bra mat från svenska bönder och svara för serveringen i Foodcourten. Här finns lammburgare, vildsvinskebab och vegetariska alternativ. LRFs regionordförande, Peter Borring, gläds åt Vätternrundans målmedvetna arbete.

Läs vidare »

Allt mer vilt och skador gör att LRF bjuder in till viltkväll

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 07:45 CEST

Allt mer vilt och skador gör att LRF bjuder in till viltkväll

Vi har stora problem med viltet. De finns nu i så stort antal att de orsakar omfattande skador på våra grödor och skogar. Därför bjuder LRF Ungdom i Östergötland in alla intressenter och samordnar olika näringar under en viltkväll på måndag vid Vreta Kluster Golfklubb.

Det är dags för ett initiativ, menar LRF Ungdom i Östergötland. De gröna näringarna drabbas hårt, och situationen förvärras för varje år. För att få ett samlat grepp och minska viltstammarnas storlek bjuds markägare, jägare, skogsägare, arrendatorer och intresserade in till en viltkväll.

Platsen är väl vald. Skogarna kring Vreta Kloster Golfklubb är rik på klövvilt och vildsvin.

”Under kvällen kommer vi ha ett stationssystem där man i mindre grupper får möjlighet att diskutera den nuvarande viltproblematiken. Även om det är LRF Ungdomen som tagit initiativ är alla medlemmar och intresserade välkomna – äldre som yngre”, betonar Arvid Pettersson, ordförande för LRF ungdomen i Östergötland.

Från klockan 18 finns Vildsvinshjälpen på plats liksom sakkunniga inom rättigheter och skyldigheter för arrendatorer, markägare och jägare. Med dessa kunskaper vid handen framkommer möjligheter att hantera situationen med växande viltstammar. På plats finns även Skånejakt som visar termiska siktens funktion och kapacitet.

Tid: Måndag 27 maj klockan 18:00.

Plats: Skogen norr om Flemma, Ljungsbro (invid Vreta Kloster Golfklubb). Vägvisning från Stjärnorpsvägen mellan Berg och Stjärnorp.

Kontaktpersoner: Arvid Pettersson, ordförande för LRF ungdomen, telefon: 0735-620763

Anna Åman, Skogsmästare och regionansvarig för skog och vilt - projektet Vilt i Balans,
telefon: 010-18 44 168

Viltkvällen är ett samarrangemang mellan LRF, Södra skogsägarna, Svenska Jägarförbundet och Skånejakt.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

LRF Östergötland och LRF Ungdomen Östergötland bjuder in till viltkväll idag, måndag. Under kvällen kommer det vara ett stationssystem där arrendatorer, markägare och jägare får möjlighet att diskutera den nuvarande viltproblematiken med tema klövvilt. Rättigheter, skyldigheter och möjligheter för att hantera situationen kommer att belysas.

Läs vidare »

Stoppa djurrättsrörelsens brottsliga metoder

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 13:40 CET

Stämmouttalande

Djurrättsrörelsens brottsliga metoder måste stoppas

Det finns krafter i landet som vill stoppa all form av djurhållning – allt från sällskapsdjur, ledarhundar, försöksdjur, till lantbrukets produktionsdjur.

För att nå det målet så nöjer man sig inte med demokratiska metoder, utan tar allt oftare till rent kriminella handlingar.

Det är en grupp kriminella personer som i djurrättsrörelsens namn begår trakasserier och hot mot lantbruksföretag och lantbruksföretagare. Dessa hot kan bestå av intrång, stöld av djur, eller hot och trakasserier av lantbrukare och dess familj, barn, anställda och rådgivare. Personerna som utför dessa handlingar är inte aktivister – de är terrorister.

Företagare som bedriver fullt lagliga verksamheter ska inte behöva utstå brottsliga attacker. Rättsväsendet och politikerna måste agera, och hela samhället måste säga ifrån.

Örebro läns bönder, samlade till regionstämma med Lantbrukarnas Riksförbund, kräver kraftfulla åtgärder från regering, riksdag, polis och rättsväsende för att snarast sätta stopp för dessa brottslingar!

LRF-medlemmar i Örebro samlade till Regionförbundsstämma 2019-03-19 


Kontaktpersoner för intervju och kommentarer:

Per Willén, ordförande LRF Örebro, 072-215 35 00
Erik Erjeby, regionchef LRF Örebro, 013-465 55 90

Vid frågor om regionstämman kontakta:
Maria Mehlqvist, regionansvarig för LRF Örebro, 019-601 90 52, maria.mehlqvist@lrf.se
Carl Selling, regionansvarig kommunikatör, 072-085 04 02 eller carl.selling@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Vid LRF:s regionstämma i Örebro antog fullmäktige enhälligt ett uttalande om de trakasserier och hot som lantbruksföretagare utsätts för. Örebro läns bönder kräver kraftfulla åtgärder från regering, riksdag, polis och rättsväsende för att snarast sätta stopp för de kriminella handlingar och brottsliga metoder som personer inom djurrättsrörelsen genomför mot lantbrukare.

Läs vidare »

Välkommen till LRF:s regionstämma på Kvinnerstaskolan, Axberg, Örebro

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 12:32 CET

​Framtidstro och innovation är huvudtema när 100-talet lantbrukare från hela länet träffas för årets regionstämma på Kvinnerstaskolan under tisdagen. Per Frankelius, docent i ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings Universitet kommer att leverera sin framtidsbild och öppnar upp för ett panelsamtal. En motion om de intrång samhället gör på lantbrukarnas ägor behandlas också.

Välkommen till LRF Södermanlands regionstämma 14 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 11:26 CET

På årets stämma lyfter vi äganderätten med gästtalare Rickard Axdorff och bland motionerna hittar vi den högaktuella mat- och klimatdebatten. Stämman ska också välja en ny regionordförande. Du som representerar massmedia hälsas varmt välkommen när Lantbrukarnas Riksförbund i Södermanland håller årsstämma torsdagen den 14 mars klockan 13.00 på Öster Malma utanför Nyköping.

Välkommen till LRF Östergötlands regionstämma 12 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 07:20 CET

På årets stämma lyfter vi klimatet med gästtalare från SMHI och bland motionerna hittar vi den mycket omdiskuterade gruvbrytningsfrågan samt intrång på bondens mark. Du som representerar massmedia är välkommen när Lantbrukarnas Riksförbund i Östergötland håller regionstämma tisdagen den 12 mars klockan 14.00 på Vreta Kluster utanför Linköping.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regional kommunikatör
 • cajtronllislneta.aanndjpertqssizonvl@lucrftj.skqekj
 • 013-465 55 91

 • Presskontakt
 • Ordförande LRF Örebro län
 • pelfr.lewizhllpvenmt@tieelpge2bi.swfeac
 • 072-2153500

 • Presskontakt
 • Ordförande LRF Södermanland
 • magdrgoiareletpba.crmapblmaiquehisxdt@sutoqdmtkdsaxjtesxr.hoseoq
 • 070-7167777

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län
 • errgikhn.ezwrjfuebghy@ablrfnf.ffsegv
 • 013-465 55 90

 • Presskontakt
 • Ordförande LRF Östergötland
 • pezgtezfr.bfbowyrrlyinhlg@nnteyoliafa.bacofhmcv
 • 070 343 69 59

Om LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län

Tillsamman får vi landet att växa!

​Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Adress

 • LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län
 • Klustervägen 11
 • 590 76 Vreta Kluster
 • Sverige