J9ejcbe8ra4yduw32kwd

Det behövs mer naturbete i Östergötland

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 16:45 CET

​I början på december 2017 hölls tre upptaktsträffar i projektet Naturbeteskött i Östergötland. Nu är projektet igång. -Tillsammans ska vi stimulera till ökad produktion av lamm- och nötkött på naturbetesmarker i Östergötland eftersom arealen hävdade naturbetesmarker – som är otroligt viktiga för landskapets biologiska mångfalden – minskar, säger projektledaren Anna Jamieson.

Media no image

​Askersund är Örebros grönaste kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 07:43 CET

För första gången har LRF och de svenska bönderna utsett årets grönaste kommun. Totalvinnare blev Varberg i Halland, och på tredje plats kom Askersunds kommun – som alltså blev bäst i Örebro län!

Jan Lundberg, som är LRFs kommungruppsordförande i Askersund är glad över att målinriktat arbete ger resultat:

- Vi i LRF har nu i tjugo år varit med och träffat kommunens toppolitiker och näringslivschef tillsammans med företagare, handel och storföretag sex gånger om året. Det är lite unikt med det här nära samarbetet, men det är också en av förklaringarna till att Askersund kommer så högt i så många olika rankingar. Jag tror att det här är den femte utnämningen bara det här året.

LRFs 140 000 medlemmar representerar 70 000 företag inom 63 olika landsbygdsnäringar. I varje kommun tar politiker och tjänstemän en rad beslut som påverkar möjligheten att driva företagsamhet inom det gröna näringslivet.

- Kommunerna har stort självbestämmande och makt. Därför är dialogen mellan svenska bönder och kommunernas politiker och tjänstemän den kanske viktigaste faktorn för att få lantbruksverksamheten att fungera och bli lönsam. Vi vill att de hjälper oss att göra rätt istället för att leta fel, säger Palle Borgström, som är LRFs förbundsordförande.

En viktig fråga som Askersunds kommungrupp är engagerade i just nu är var det är lämpligt att hitta ny industrimark eftersom kommunen expanderar och har slut på lämplig mark.

- Från LRFs sida för vi fram att vi vill göra långsiktiga affärer, att på förhand veta vilken mark som kommer att tas i anspråk, och det lyssnar man på. Däremot diskuterar vi om var denna nya mark ska finnas. Kommunen vill gärna ha den nära riksväg 50 som är lite av en pulsåder genom kommunen, medan vi i kommungruppen menar på att man borde kunna utnyttja nedlagda industriorter som ligger på aningen längre avstånd från riksvägen men där man inte behöver ta produktiv jord- eller skogsmark i anspråk för byggandet, säger Jan Lundberg.

Senast igår hölls ett möte med näringslivets styrgrupp där man bland mycket annat diskuterade kring kommunens kommande cykelvägsplan. Det är samma sak med besöksnäringen som också kan påverka lantbruket.

- Så vi i kommungruppen har mycket att bita i om vi bara orkar och kan. Vi får i ett tidigt skede reda på vad som är på gång och får därmed möjlighet att ge synpunkter, säger Jan Lundberg.

Mer information:
Jan Lundberg, LRFs kommungruppsordförande i Askersund, 070-5411012
Per Willén, ordförande LRF Örebro, 072-2153500

Länk till Årets Gröna Kommun på lrf.se: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2017/11/arets-grona-kommun-ar-utsett/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

För första gången har LRF utsett årets grönaste kommun. På tredje plats kom Askersund – som alltså blev bäst i Örebro län! LRFs kommungruppsordförande Jan Lundberg är glad: - LRF har nu i tjugo år varit med på träffar med kommunen tillsammans med företagare, handel och storföretag. Det här nära samarbetet är en av förklaringarna till att Askersund kommer så högt i så många olika rankingar.

Läs vidare »
Media no image

​Ödeshög är Östergötlands grönaste kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 07:35 CET

För första gången har LRF och de svenska bönderna utsett årets grönaste kommun. Totalvinnare blev Varberg i Halland, och på fjärde plats kom Ödeshögs kommun – som alltså blev bäst i Östergötland!

Charlotte Önnestedt, som är LRFs kommungruppsordförande i Ödeshög är glad över att målinriktat arbete ger resultat:

- En tredjedel av sysselsättningen i Ödeshögs kommun är kopplad till de gröna näringarna. Det har kommunen förstått och har därmed rent generellt en positiv inställning till grönt företagande. Vi har från LRFs sida en kort väg in till kommunkontoret där vi kan gå rakt på sak i viktiga frågor.

LRFs 140 000 medlemmar representerar 70 000 företag inom 63 olika landsbygdsnäringar. I varje kommun tar politiker och tjänstemän en rad beslut som påverkar möjligheten att driva företagsamhet inom det gröna näringslivet.

- Kommunerna har stort självbestämmande och makt. Därför är dialogen mellan svenska bönder och kommunernas politiker och tjänstemän den kanske viktigaste faktorn för att få lantbruksverksamheten att fungera och bli lönsam. Vi vill att de hjälper oss att göra rätt istället för att leta fel, säger Palle Borgström, som är LRFs förbundsordförande.

Man är också mycket nöjda med att både det nuvarande kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson som förra ordföranden Magnus Oscarsson har stor förståelse för näringen.

- Det visar de inte minst på den offentliga arenan där man är väldigt tydliga och kommunikativa kring den gröna näringen och dess utmaningar och för gärna dessa frågor vidare även i nationella sammanhang, säger Charlotte Önnestedt.

I Ödeshög har man dessutom tagit till sig den regionala livsmedelsstrategin.

- Vår kostchef strävar hela tiden efter att implementera både när- och lokalproducerat. Den lokala maten har verkligen ett starkt fäste här, säger Charlotte Önnestedt.

Även i klimatfrågan ligger Ödeshög långt framme och har mest el från solceller per invånare av alla Sveriges kommuner.

- Nu ska vi från LRFs sida jobba vidare med att bibehålla bra relationer och korta beslutsvägar till kommunen. De viktiga frågorna för framtiden är jobben, maten och klimatet och där kan vi från de gröna näringarna verkligen visa vägen, säger Charlotte Önnestedt.

Mer information:
Charlotte Önnestedt, LRFs kommungruppsordförande i Ödeshög, 0703-436957
Peter Borring, ordförande LRF Östergötland, 070-3436959

Länk till Årets Gröna Kommun på lrf.se: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2017/11/arets-grona-kommun-ar-utsett/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

För första gången har LRF och de svenska bönderna utsett årets grönaste kommun. På fjärde plats kom Ödeshögs kommun – som alltså blev bäst i Östergötland! LRFs kommungruppsordförande Charlotte Önnestedt är glad: - En tredjedel av sysselsättningen i Ödeshögs kommun är kopplad till de gröna näringarna. Det har kommunen förstått och har därmed en positiv inställning till grönt företagande.

Läs vidare »
Wc5c50lxzplm5bqrkflw

Välkommen 28 november när LRFs nye förbundsordförande besöker Örebro län och Dalarna

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 14:20 CET

Palle Borgström valdes till ny förbundsordförande på LRF:s stämma i maj. Under hösten turnerar han Sverige runt i sin nya roll som ordförande. Tisdagen den 28 november 2017 besöker han Örebro län och Dalarna. Tillsammans med regionernas LRF-ledare diskuterar Palle Borgström möjligheter och utmaningar som länens jord- och skogsbruksföretagare står inför i sin vardag.

Dqzefmtigfd60dnzx86l

Välkommen den 31 oktober när Finspång kommuns politiker och tjänstemän besöker Skärvinge gård

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 11:10 CEST

Gårdsbesöket för politiker och tjänstemän i Finspång har fokus på företagarvillkor och hur Finspång kommun kan vara en del i att nå målen om tillväxt och ökad produktion i livsmedelsstrategin. Landshövding Elisabeth Nilsson medverkar. LRF tycker att det är viktigt med dialog, så att en förståelse för varandra kan bidra till att utveckla både näringen och kommunen i en positiv riktning.

Qykdepr00gbkvuljxig8

Välkommen till Strängnäs 24/10 när lokala matproducenter får sina råvaror bedömda av proffskockar

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 06:30 CEST

Matmötet på Culinary Craft i Strängnäs den 24 oktober, som LRF tidigare skickat pressinformation om, är inställt på grund av för få anmälningar. MEN, programpunkten Exceptionell Råvara kommer att genomföras som planerat. Det innebär att lokala matproducenter som har gris, nöt eller fågel får omdömen och utvecklingstips på sina råvaror av professionella kockar. Massmedia välkomnas klockan 9-13.

Ilnjuff4s7z8fs4cblh6

Välkommen till Kumla 17/10 när lokala matproducenter får sina råvaror bedömda av proffskockar

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 14:21 CEST

Matmötet på Goda Rum i Kumla den 17 oktober, som LRF tidigare skickat pressinformation om, är inställt på grund av för få anmälningar. MEN, programpunkten Exceptionell Råvara kommer att genomföras som planerat. Det innebär att lokala matproducenter får omdömen och utvecklingstips på sina råvaror av professionella kockar. Du som representerar massmedia är varmt välkommen mellan klockan 10-13.

Bckpgfripqi1tmw2kxja

​Sveriges bönder utser Årets gröna kommun

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 13:53 CEST

Vilken kommun i Sverige är bäst på att skapa förutsättningar för det gröna näringslivet? En kommuns inställning och beslut är ofta avgörande för om en lantbrukare vågar satsa eller inte. Nu utser Sveriges bönder för första gången Årets Gröna kommun.

Fdbzfljncc7rztt8gtme

​Sveriges bönder utser Årets gröna kommun

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 13:48 CEST

Vilken kommun i Sverige är bäst på att skapa förutsättningar för det gröna näringslivet? En kommuns inställning och beslut är ofta avgörande för om en lantbrukare vågar satsa eller inte. Nu utser Sveriges bönder för första gången Årets Gröna kommun.

Wc5c50lxzplm5bqrkflw

Välkommen 12 oktober när LRF:s nye förbundsordförande besöker Sörmland och Östergötland

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 06:30 CEST

Palle Borgström valdes till ny förbundsordförande på LRF:s stämma i maj. Den 12 oktober besöker han för första gången Södermanland och Östergötland i sin roll som ordförande. Det viktigaste målet för LRF är att regeringens beslutade livsmedelsstrategi genomförs i praktiken. Tillsammans med regionernas LRF-ledare besöker Palle platser som speglar möjligheter och utmaningar. Välkommen!

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regional kommunikatör
 • kwszysnccfrxcaroqdlilgne.andymfowuerssonffyirfztrrzzug@lqfrf.se
 • 013-465 55 91

 • Presskontakt
 • Ordförande LRF Örebro län
 • per.willen@tele2.se
 • 072-2153500

 • Presskontakt
 • Ordförande LRF Södermanland
 • jehhhzmargardxwzlqeta.malmquist@qltomtsanajtter.pqdjse
 • 070-7167777

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län
 • erik.erjeby@lrf.se
 • 013-465 55 90

 • Presskontakt
 • Ordförande LRF Östergötland
 • peter.borring@telia.com
 • 070 343 69 59

 • Presskontakt
 • Strategisk kommunikatör
 • evamarie.tornstrom@lrf.se
 • 134655599

Om LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län

Tillsamman får vi landet att växa!

​Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Adress

 • LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län
 • Klustervägen 11
 • 590 76 Vreta Kluster
 • Sverige