Skip to main content

LRF Södermanlands kommentarer till den nationella livsmedelsstrategin

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 10:57 CET

Här är LRF Södermanlands kommentarer till den nationella livsmedelsstrategin som offentliggjordes tidigare idag av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Propositionen som lämnas till riksdagen har rubriken ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.

Idag har Sverige fått sin första nationella livsmedelsstrategi som säger att produktionen ska öka. LRF välkomnar strategin och är övervägande positiv till innehållet och skickar samtidigt en uppmaning till regeringen att omgående påbörja förändringsarbetet. Att justera myndighetsinstruktioner och föreslå konkurrenskraftiga och ändamålsenliga skatter och avgifter samt regelförenklingar är högt prioriterat.

Här är LRFs pressmeddelande - Ny livsmedelspolitik historisk vinst för svenskt lantbruk

LRFs regionordförande i Södermanland, Margareta Malmquist, kommenterar:

- Målsättningarna måste snabbt införlivas i myndigheternas regleringsbrev och instruktioner. Med målen kommer nu verk, myndigheter, regering etc. att få ett nytt och mycket bättre balanserat uppdrag. Alla beslut som berör vår näring måste nu bidra till att uppfylla målen. T.ex. i arbetet med att skriva en ny proposition för att begränsa utfodringen av viltet måste man ta hänsyn till de nya målen

Kontakt och mer information: Margareta Malmquist, regionordförande LRF Södermanland, margareta.malmquist@tomtsater.se, 070-7167777

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy