Skip to main content

Nya nätverket "Hela Östergötland" lyfter de landsbygdspolitiska frågorna

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 14:29 CET

I början av 2018 grundades nätverket ”Hela Östergötland” av LRF Östergötland och Hela Sverige ska leva – Östergötland. Hela Östergötland kommer att driva frågor som handlar om samspel mellan landsbygd och stad med fokus på landsbygdens utveckling och landsbygdsbornas livsvillkor.

- I syfte att lyfta landsbygdspolitiska frågorna och få igång diskussioner och samtal inför och efter valet 2018 kommer nätverket att både själv ordna och delta i andras seminarier som handlar om att stad och land ska se varandras möjligheter. För att staden ska kunna leva och utvecklas gäller det nämligen att även landsbygden runt omkring utvecklas, säger Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland.

Ett växande nätverk för bestående utveckling
- Alla organisationer som vill vara med och lyfta landsbygdspolitiska frågor är välkomna i det här bestående nätverket. I dagsläget är Studieförbundet Vuxenskolan, Funktionsrätt Östergötland, Östergötlands Fotbollforbund, Coompanion Östergötland, Hela Sverige ska leva – Östergötland, LRF Östergötland och Svenska Kyrkan (Borensbergs pastorat) med, och fler organisationer har visat intresse och är på väg in! säger Pia Tingvall, ordförande Hela Sverige ska leva - Östergötland.

Tre seminarier med fokus på landsbygden och framtid
Östgöta Media, som ger ut Corren, NT och MVT samt Radio Östergötland kommer att bidra med erfarna journalister som samtalsledare vid de tre landsbygdsseminarier som kommer att hållas i länet under våren. Vi återkommer om tidpunkter för dessa, men klart är att vid det sista och avslutande seminariet den 4 juni kommer biskop Martin Modéus och journalisten och författaren Po Tidholm att medverka.

Vill du veta mer?
Peter Borring, ordförande LRF Östergötland,peter.borring@telia.com, 0703 - 43 69 59
Pia Tingvall, ordförande Hela Sverige ska leva – Östergötland, pia.tingvall@telia.com, 0709-99 16 56

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy