Skip to main content

2013 inleds med försiktig optimism i EU:s jordbrukssektor

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 08:00 CEST

The multi-national farmers’ confidence index – spring
2013
är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över lantbrukarnas uppfattningar om den nuvarande och den förväntade ekonomiska situationen på gården. Av EUs medlemsstater är det 10 länder som ställt samma frågor som i den svenska lantbruksbarometern. Detta har gjorts mellan januari och mars månad. Copa-Cogeca som sammanställer informationen från EU länderna gör detta två gånger per år. Läs mer om enbart de svenska lantbrukarnas uppfattningar om lönsamheten i Lantbruksbarometern 2013.

Lantbrukarnas syn på lönsamheten
Enligt undersökningen som är genomförd i tio medlemsstater mellan januari och mars 2013, har framtidstron i lantbrukssektorn det senaste halvåret stigit och är försiktigt optimistisk.

Generellt har bättre avräkningspriser och lägre priser på insatsvaror haft en positiv effekt på upplevd lönsamhet och framtidstro, även om dåliga väderförhållanden sedan årets början kastar en skugga över den nära framtiden. Förnyad optimism borde återge intresset för investeringar i sektorn, men det finns en vida spridd osäkerhet kring framtida offentligt stöd i form av subventioner och bidrag.

Sverige och de brittiska bönderna fortsätter att uppleva sämst lönsamhet av de 10 medlemsländerna. Sämre väderförhållande, pressat för mjölkföretagare och höga foderpriser är några av de likartade orsakerna, säger Jimmy Larsson, segmentschef lantbruk, LRF Konsult.

Om studierna
Lantbruksbarometern 2013 är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och två av Lantbruksbarometerns frågor till lantbrukarna gällande syn på lönsamheten även under hösten. Sifo har på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna under januari månad intervjuat 1000 lantbrukare. 

The multi-national farmers’ confidence index – spring 2013 är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över lantbrukarnas uppfattningar om den nuvarande och den förväntade ekonomiska situationen på gården. Av EUs medlemsstater är det 10 stycken länder som ställt samma frågor som i den svenska lantbruksbarometern. Detta har gjorts mellan januari och mars månad.
Copa-Cogeca som sammanställer informationen från EU länderna gör detta två gånger per år. 

Här hittar du hela rapporten
www.lrfkonsult.se>> 
www.swedbank.se>> 

Vill du veta mer?
Kontakta Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, tel. 08-700 20 13

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy