Skip to main content

Potential att tjäna 30 öre mer per kg mjölk genom 6 enkla nyckeltal

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 10:00 CET

Lönsamheten i svensk mjölkproduktion är ansträngd och resultat före avskrivningar minus finansnetto ligger idag på 24%. Det är samma nivå som 2015 och 11% under den nivå som långsiktigt krävs, enligt LRF Konsults rapport om Lantbrukets lönsamhet. Att verka på en global mjölkmarknad gör dessutom att varje bonde måste ha egna marginaler för att kunna hantera prissvängningarna i form av rörligt avräkningspriset från mejerierna. Det egna förbättringsarbetet på gården är därför viktigare än någonsin och Växas rådgivare visar hur det är möjligt att öka lönsamheten med 30 öre per kg levererad mjölk.

Lönsamheten i svensk mjölkproduktion är ansträngd och resultat före avskrivningar minus finansnetto ligger idag på 24%. Det är samma nivå som 2015 och 11% under den nivå som långsiktigt krävs, enligt rapporten om Lantbrukets lönsamhet från LRF Konsult. Att verka på en global mjölkmarknad gör dessutom att varje bonde måste ha egna marginaler för att kunna hantera prissvängningarna i form av rörligt avräkningspriset från mejerierna. Det egna förbättringsarbetet på gården är därför viktigare än någonsin och Växas rådgivare visar hur det är möjligt att öka lönsamheten med 30 öre per kg levererad mjölk.

Genom 6 nyckeltal visar Växa Sverige hur det finns 30 öre att tjäna för en stor mängd svenska mjölkgårdar. Nyckeltalen baseras på intjäningen per koplats och alla nyckeltalen påverkar mängden mjölk som med betalning kan levereras från gården. Nyckeltalen är valda så att de påverkar intjäningen både direkt och långsiktigt, och områden som har stor inverkan på lönsamheten, som till exempel fodret, tas med. Genom att säkra rätt rutiner åstadkoms bestående förbättringar. 

Hanna Nilsson, produktionsrådgivare på Växa Sverige, förklarar hur hon tillsammans med en ekonomirådgivare genomför arbetet: - Vi börjar med att fastställa gårdens nuläge, vi sätter mål, gör en handlingsplan och säkrar genomförandet genom uppföljningar. Vi använder data ur Kokontrollen och de nyckeltal vi har valt gör skillnad direkt, till exempel avkastning per ko, mängden levererad mjölk till mejeriet och hög mjölkkvalitet genom låga celltal. Vi jobbar också med nyckeltal som säkrar hög avkastning på längre sikt: mängden utbytta djur, mängden rekryterade djur och inkalvningsåldern. I arbetet med mjölkavkastningen tar vi även hand om frågor som optimal foderstat. För att förbättra mjölkkvaliteten handlar det om att arbeta med mjölkningsrutiner. För att påverka inkalvningsåldern jobbar vi bland annat med fruktsamheten och semineringsplaner”, säger Hanna. (Se graf 1).

Ett gårdsråd säkrar genomförandet
Varje gård är unik, och det gäller att se förutsättningarna, att hitta drivkrafterna hos lantbrukaren, att arbeta tillsammans med genomförandet och att kontinuerligt följa upp resultatet.

”Ett sätt att säkra genomförandet och att rätt mål sätts är att bilda ett gårdsråd. Där stöttar jag som rådgivare lantbrukaren i det långsiktiga arbetet och säkerställer att förändringarna blir bestående. Det är annars lätt att falla tillbaka till gammalt arbetssätt”, avslutar Hanna.

30 öre är ungefär en tredjedel av vad som långsiktigt behövs
Lönsamheten på mjölkgårdarna behöver öka med cirka 11% vid nyckeltalsnivå resultat efter avskrivningar minus finansnetto (se graf 2). I tidigare beräkningar har det visats att mjölkbonden behöver en lönsamhetsförbättring om minst 1 kr per kg mjölk.

- Vi arbetar med många initiativ för att långsiktigt öka avkastningen i svensk mjölkproduktion. Erfa-grupper och de nätverk vi har internationellt visar på ytterligare förbättringsmöjligheter och vad lantbrukaren själv kan arbeta med på gården”, säger Börje Kindejö, Avdelningschef Rådgivning&företagande Växa Sverige.

Lantbrukare ska kunna arbeta och leva som andra företagare
- Vi menar att våra svenska lantbrukare måste kunna ta ut en marknadsmässig lön, och det behövs ekonomiskt utrymme för investeringar. Detta är inte är möjligt för en stor mängd av våra svenska mjölkföretag och därför krävs det rätt insatser framåt, avslutar Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult .

För mer information, vänligen kontakta:
Hanna Nilsson, Produktionsrådgivare Växa Sverige, hanna.nilsson@vxa.se, 072-542 93 93
Börje Kindesjö, Avdelningschef Rådgivning & företag Växa Sverige, borje.kindesjo@vxa.se, 076-109 08 04
Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och lantbruk, LRF Konsult, jimmy.larsson@lrfkonsult.se, 08-700 20 13

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.