Skip to main content

Prognos om förbättrad lönsamhet - men mjölkbönder har det fortsatt tufft

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2015 09:35 CET

Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet pekar prognosen för 2015 på förbättrad lönsamhet i alla grenar utom för mjölkproduktion som beräknas försämras. Rapporten är en lönsamhetsprognos för 2015 inom driftsinriktningarna växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

Det allmänna ekonomiska läget i världen är osäkert. En rad med omvärldsfaktorer som råoljepriser, växelkurs och räntor kan snabbt ändras. Det påverkar tillväxten och efterfrågan. Lönsamhetsförbättringarna beror framför allt på förväntningar om sjunkande kostnader.

– Bilden av spannmålshandel är osäker. Trots rekordskördar och ökande vetelager har världsmarknaden visat stigande priser som dock fallit efter nyår. Vi räknar med oförändrade spannmåls- och oljeväxtpriser i Sverige jämfört med 2014, men till följd av sjunkande energipriser räknar vi med en svag uppgång av resultat före avskrivningar minus finansnetto, konstarerar Stefan Nypelius, affärsrådgivare på LRF Konsult.

– Lönsamheten för grisköttsföretagen bedöms att förbättras. Grisköttsföretagen är på väg upp från mycket svag lönsamhet med prognoser om stärkt marknad på svenskt griskött, säger Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk, LRF Konsult.

– Nötköttsföretagens lönsamhet ser ut att förbättras något eftersom slaktpriserna återhämtar sig. Konsumentens förtroende och preferenser gör att inhemska marknaden inte påverkas i så stor grad av pressande import, kommenterar Stefan Nypelius.

– Mjölkföretagen har ett besvärligt läge. Mjölkpriset förväntas vara kvar på nuvarande nivå första halvåret 2015 för att återhämta sig under hösten. Hur snabbt återhämtningen blir är svårbedömt. Mjölkpriset på de globala auktionerna har varit stigande sedan november men de är fortfarande på en låg nivå. Här har inte konsumenterna inte samma medvetenhet som på köttsidan vad gäller att köpa svenska produkter, säger Jimmy Larsson.

– Mycket pekar på att lönsamheten kommer landa på den lägsta nivån för mjölkföretagen vi sett sedan vi började göra rapporten.

Läs hela rapporten som pdf under "bifogade filer" nedan.


För mer information kontakta:

Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult, 0498-20 67 64,
stefan.nypelius@lrfkonsult.se

Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, 08-700 20 13,
jimmy.larsson@lrfkonsult.se.

Linda Ternstedt, kommunikationschef, 08-700 20 33,
linda.ternstedt@lrfkonsult.se

Om studien
Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, m fl. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.

Lönsamhetsprognosen 2015 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltalet, resultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning för eget arbete.

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.