Media no image

Blekinge tar viktiga kliv mot förnybar energi

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 13:05 CET

Två fastighetsbolag i Blekinge får stöd genom Klimatklivet för klimatsmarta investeringar. Fastighetsbolaget Lindparken i Karlskrona får 2 283 450 kronor i stöd för att ersätta gasol med fjärrvärme i sina fastigheter. Fågelmara Fastigheter har beviljats stöd för att ersätta en oljepanna med bergvärme och får 605 000 kronor.

Fastigheter står för en mycket stor andel av den totala energianvändningen i Sverige, därför är det viktigt att ta tillvara de möjligheter som finns att byta ut fossila bränslen mot förnybara råvaror.

- Vi på Fastighetsbolaget Lindparken är mycket glada att få ta del av Klimatklivet som möjliggör att vi kan göra den här klimatsmarta investeringen. Att göra något för miljön är helt i linje med hur vi vill agera så detta känns jättebra, säger Thomas Berntsson VD på Fastighetsbolaget Lindparken.

- Länsstyrelsen är positiv till dessa åtgärder som går ut på att konvertera från fossil uppvärmning till förnybar energi. Ska vi nå visionen om ett klimatneutralt Sverige år 2045 så är det viktigt att ännu fler åtgärder av denna typ genomförs, säger Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Blekinge.

Fakta om Klimatklivet
Bidrag inom Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. I Blekinge har hittills 34 åtgärder fått stöd med ett totalt stödbelopp på 17 miljoner kronor. Både stora och små projekt har beviljats. Utsläppsminskningen i hittills beviljade projekt i Blekinge är totalt 13 575 ton.

Alla företag och organisationer i Sverige kan söka stödet. Totalt ska fyra miljarder kronor fördelas till och med år 2020. Naturvårdsverket tar beslut om stöd efter samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar med vägledning till aktörerna och att samordna insatserna för minskade utsläpp.

Länsstyrelsens webbplats finns mer information om stödet och om vilka åtgärder som hittills fått beviljat stöd i Blekinge.

Nästa ansökningsperiod är den 15 januari – 15 februari 2018.

Mer information
Ulf Hansson, klimat- och energistrateg vid Länsstyrelsen Blekinge
E-post: ulf.hansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 40 124

Samuel Karlström, klimat- och energisamordnare vid Länsstyrelsen Blekinge
E-post: samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 40 120

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats

Två fastighetsbolag i Blekinge får stöd genom Klimatklivet för klimatsmarta investeringar. Fastighetsbolaget Lindparken i Karlskrona får 2 283 450 kronor i stöd för att ersätta gasol med fjärrvärme i sina fastigheter. Fågelmara Fastigheter har beviljats stöd för att ersätta en oljepanna med bergvärme och får 605 000 kronor.

Läs vidare »
Media no image

En vecka fri från våld

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:55 CET

Under vecka 49 genomförs en vecka fri från våld runt om i Sverige. Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med länets kommuner uppmärksammar veckan genom att arrangera ett flertal föreläsningar.

Veckan kommer att ha fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, våldsutövande extremism, människohandel och prostitution, krigsdrabbade kvinnor och barn, samt funktionshindrade och äldre kvinnors våldsutsatthet.

En vecka fri från våld är mycket aktuell med tanke på bland annat mediakampanjen #metoo. Kvinnor utsätts för våld och övergrepp på flera olika sätt, både i hemmet men också utanför hemmet.

Föreläsningar i kommunerna
Länsstyrelsen Blekinge är stolta att kunna välkomna kända föreläsare till Blekinge för att sprida kunskap, dela med sig av sina erfarenheter och kalla fakta kring dessa frågor.

Under veckan finns möjlighet att lyssna på följande föreläsningar:

  • Måndag: Våldsutövande extremism. Furulundsskolans aula, Sölvesborg.
  • Tisdag: Prostitution och människohandel, samt hur en kan arbeta med personer som prostituerar sig. Dockside, Skeppsbrokajen 10, Karlskrona.
  • Onsdag: Kvinnor i krig och Hedersrelaterat våld. Knut Hahn gymnasieskola, Ronneby.
  • Fredag: Våld mot äldre. Länsstyrelsen, Kreativa rummet, Karlskrona.

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret att föra ut regeringens jämställdhetspolitik. Arbetet med att förebygga och förhindra våld i nära relation är en del av jämställdhetsarbete.

För mer information
Emma Käll Carlander, samordnare våld i nära relation vid Länsstyrelsen Blekinge.
E-post: emma.kall.carlander@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2240105

Victoria C Wahlgren, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Blekinge.
E-post: victoria.carlsson-wahlgren@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2240126

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats

Under vecka 49 genomförs en vecka fri från våld runt om i Sverige. Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med länets kommuner uppmärksammar veckan genom att arrangera ett flertal föreläsningar.

Läs vidare »
Media no image

28 procent av Blekinges invånare bor inom en kilometer från skyddad natur

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 14:00 CET

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 28 procent av invånarna i Blekinge län inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde – för den genomsnittlige länsinvånaren var avståndet 2,1 kilometer. Det visar SCB:s statistik om skyddad natur.

– Tillgång till naturområden är en förutsättning för friluftslivet. Såväl skyddad som inte skyddad natur ger upplevelsevärden. Att naturen är skyddad som naturreservat eller nationalparker gör att människor har tillgång till naturen långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt. Dessutom finns det information, leder och anläggningar i många skyddade områden, säger Karin Bergman, ansvarig för naturvårdsförvaltningen vid länsstyrelsen i Blekinge län.

I Sölvesborg hade invånarna Blekinges kortaste medelavstånd tillnärmaste skyddade naturområde, 1,1 kilometer, medan Karlskronaborna hade längst med 2,5 kilometer. Det framgår av SCB-statistik som avser år 2016. Svenskarna hade i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur, året innan var motsvarande avstånd 2,9 kilometer.

– Det är positivt att människor får närmare till skyddad natur. Men många har fortfarande för långt till ett naturskyddat område för att besöka det i vardagen. Därför fortsätter arbetet att skydda värdefull natur och med ett ökat fokus på tätortsnära områden, säger Stefan Henriksson på Naturvårdsverket.

Flertalet av Blekinges kommuner bedriver ett aktivt och systematiskt arbete för att antingen öka andelen skyddad natur eller för att sköta redan befintlig skyddad natur. Det visar en landsomfattande enkät som tidningen Aktuell Hållbarhet har genomfört.

I alla landets kommuner finns i dag någon form av nationellt skyddad natur och allt fler kommuner utnyttjar dessutom möjligheten att bilda kommunala naturreservat.

– Vi hoppas och tror att ännu fler kommuner ska engagera sig i arbetet med kommunala naturreservat, i synnerhet i tätortsnära lägen. Det är viktigt för folkhälsan att så många som möjligt kan få natur- och friluftsupplevelser där de bor, säger Stefan Henriksson.

I Sverige finns över 4500 naturreservat och 29 nationalparker. Enligt Kantar SIFO tycker 83 procent av allmänheten att det är viktigt att skydda natur. Drygt två av tre instämmer helt eller delvis i att naturreservat och nationalparker är viktiga för deras utomhusaktiviteter.

Läs mer:

SCB:s statistik om avstånd till skyddad natur

Aktuell Hållbarhets kommunrankning

Sifos undersökning om allmänhetens stöd för att skydda natur

För mer information kontakta:

Karin P Bergman, ansvarig naturvårdsförvaltningen, Länsstyrelsen i Blekinge län,
010-22 40 117

Lena Stävmo , utvecklingsstrateg regional tillväxt samt ansvarig friluftsliv, Länsstyrelsen i Blekinge län, 010-22 40 231

Stefan Henriksson, handläggare på Naturvårdsverket, 010-698 13 40, stefan.henriksson@naturvardsverket.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats

Läs vidare »
Media no image

Oro för föräldrafria fester inför stundande höstlov?

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:53 CEST

Åtta av tio tonårsföräldrar (79 procent) i Blekinge tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester. Att som förälder engagera sig i vad barnen gör under kommande höstlov, minskar risken för att detta ska inträffa.

Stundande höstlov och halloweenfirande är tillfällen då många tonåringar under 18 år kan komma i kontakt med alkohol, såväl på föräldrafria fester som i andra sammanhang. Och oron för detta uttrycks också hos Blekinges föräldrar där nästan var tredje förälder (30 procent) uppger att de är oroliga för att deras barn ska dricka alkohol i samband med föräldrafria fester.

- Att många föräldrar är oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester är inte så konstigt. Att engagera sig i vem ens barn ska träffa och vad de ska göra under höstlovet är att visa att man bryr sig och minskar risken för att ens barn råkar illa ut på grund av alkohol, säger Anna Kervall, tf vd på IQ.

För att förhindra dessa typer av fester har Polisen i Blekinge länge arbetat tillsammans med lokaluthyrare för att försöka förhindra att lokaler hyrs ut till minderåriga.

-Detta för att undvika större föräldrafria fester säger Mats Hadartz, kommunpolis i västra Blekinge. Större ungdomsfester i hyrda lokaler var tidigare vanligt och medförde, förutom berusningsdrickandet, att ungdomar sattes i utsatta situationer, inte sällan med våldsbrott och ökad risk för andra övergrepp som resultat.

-Bara att vi lyfter problemet och oron kring föräldrafria fester är betydelsefullt menar Malin Weinholtz, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Blekinge. För om nästan 8 av 10 tonårsföräldrar i Blekinge tror att minderåriga dricker alkohol på föräldrafria fester så borde vi ha minst lika många föräldrar som agerar för att det inte ska ske. Och tillsammans med polisens aktiva arbete, våra fantastiska nattvandrare och fältare och utbudet av många bra aktiviteter riktade till ungdomar under höstlovet så finns det goda förutsättningar för att våra tonåringar ska få ett alkoholfritt lov.

Inför valborg i år skickade IQ hem boken Tonårsparlören till alla vårdnadshavare i Blekinge, vars barn under 2017 fyller 14 år. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som "Hur pratar man om alkohol?", "Bjuda hemma?", "Köpa ut?", "Sociala medier" och "Föräldrafritt".

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen, dels bland föräldrar i övriga län men även på riksnivå. Bifogat finns även 3 tips till föräldrar som handlar om föräldrafria fester.

Årets version av Tonårsparlören finns att läsa på www.tonårsparlören.se, där finns även innehållet på engelska och som ljudbok.

*Undersökningen genomfördes av Norstat mellan 22 mars – 10 april 2017 bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år via en webbenkät. I Blekinge län svarade 87 föräldrar.

För ytterligare information:
Malin Weinholtz, ANDT samordnare Länsstyrelsen Blekinge, 010-224 01 09 alt. epost malin.weinholtz@lansstyrelsen.se

Anna Kervall, tf vd på IQ, 072-542 27 06 alt e-post anna.kervall@iq.se Pressbild Anna Kervall: http://www.iq.se/sv/press/pressbilder 

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats

​Åtta av tio tonårsföräldrar (79 procent) i Blekinge tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester. Att som förälder engagera sig i vad barnen gör under kommande höstlov, minskar risken för att detta ska inträffa.

Läs vidare »
Media no image

Pressmöte med Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 10:42 CEST

Onsdagen den 25 oktober arrangerar Länsstyrelsen Blekinge ett kunskapsseminarium tillsammans med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

De som har bjudits in till seminariet arbetar på olika sätt praktiskt med frågan om våldsbejakande extremism i länet. Syftet med seminariet är att utifrån olika scenarier diskutera och hantera konkreta situationer som kan uppstå i den dagliga verksamheten inom exempelvis socialtjänst, polis och skola.

I samband med seminariet bjuder Lars Olsson, avdelningschef, och Anna Carlstedt, regeringens nationella samordnare, in medier till ett pressmöte.

Dag och tid: Onsdagen den 25 oktober klockan 12:00

Plats: Länsstyrelsens lokaler, Skeppsbron. Vi möts i entrén.

Välkomna!

Kontakt
Jenny Hellgren, kommunikationschef vid Länsstyrelsen i Blekinge
Telefonnummer: 010-22 40 184

Lovisa Lagerström Lantz, kommunikationsansvarig för Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
Telefonnummer: 08-405 85 00

Bakgrund
Den Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har sedan starten 2014 haft regeringens uppdrag att samordna det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. I fokus har hela tiden det lokala arbetet stått. Under 2015 träffade samordnaren alla kommuner och idag har i princip alla kommuner initierat någon typ av arbete. I och med det kommer också de praktiska frågorna; hur tar vi det här arbetet ett steg längre? Under våren och hösten 2017 arrangerar Samordnaren tillsammans med samtliga länsstyrelser kunskapsseminarier dit alla kommuner och flera berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer bjuds in.

Läs mer
Nationella samordnaren mot extremism

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats

Onsdagen den 25 oktober arrangerar Länsstyrelsen Blekinge ett kunskapsseminarium tillsammans med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Läs vidare »
Media no image

Hur ska vi få fart på bostadsbyggandet i Blekinge?

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 13:17 CEST

Måndagen den 23 oktober arrangerar Länsstyrelsen i Blekinge en uppföljningskonferens om bostadsbyggandet i länet. Två företag kommer att visa hur det går att bygga bostäder till låga kostnader.

I våras arrangerades en första konferens om bostadsbyggandet och efter sommaren genomfördes rundabordssamtal på Residenset där deltagarna arbetade vidare med att prioritera bland de förslag som kom fram på vårens konferens.

Nu är det dags att ta nästa steg i processen och försöka gå från ord till handling om hur vi ska nå målen för ett ökat bostadsbyggande i Blekinge.

Inspirationsföreläsningar
Pether Fredholm, vd för JSB och Jonas Spangenberg, vd för BoKlok deltar i konferensen och berättar om hur det går att bygga bostäder till låga kostnader. Carina Burelius från Länsstyrelsen kommer att ge en nulägesbild av nyproduktionen av bostäder i Blekinge.

Mer information
Lena Stävmo, utvecklingsstrateg vid Länsstyrelsen i Blekinge
Telefon: 010-22 40 231
E-post: lena.stavmo@lansstyrelsen.se

Datum: 23 oktober 2017
Tid: 13:00-16.30
Plats: Ronneby Brunn

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats

Måndagen den 23 oktober arrangerar Länsstyrelsen i Blekinge en uppföljningskonferens om bostadsbyggandet i länet. Två företag kommer att visa hur det går att bygga bostäder till låga kostnader.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff med Sten Nordin – Blekinges nye landshövding

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 11:35 CEST

På söndag, den 1 oktober, tillträder Sten Nordin som landshövding i Blekinge län. Måndagen den 2 oktober bjuder Länsstyrelsen in till en pressträff där media får möjlighet att möta myndighetens nye chef.

Måndagen den 2 oktober är första arbetsdagen för Blekinges nye landshövding, Sten Nordin.

Han anländer till Länsstyrelsens lokaler klockan 09:00. I samband med det bjuds media in till en pressträff.

Bakgrund
Sten Nordin är född 1956. Han var borgarråd i Stockholms stad 1994–2006 och riksdagsledamot 2006–2008. Åren 2008–2014 var Sten Nordin finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Mer information
Datum: 2 oktober
Tid: 09:00
Plats: Länsstyrelsens lokaler, på Skeppsbron i Karlskrona.

Jenny Hellgren, kommunikationschef, vid Länsstyrelsen i Blekinge
Telefon: 010-22 40 184
E-post jenny.hellgren@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats

På söndag, den 1 oktober, tillträder Sten Nordin som landshövding i Blekinge län. Måndagen den 2 oktober bjuder Länsstyrelsen in till en pressträff där media får möjlighet att möta myndighetens nye chef.

Läs vidare »
Media no image

Invigning av Life-projektet Bridging the gap

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 13:37 CEST

Måndag den 25 september inviger landshövding Berit Andnor Bylund Life-projektet Bridging the Gap i Blekinge, som syftar till att bevara och restaurera värdefulla ek-områden. Invigningen anordnas i Knösö naturreservat utanför Karlskrona, som är ett av de områden som ingår i projektet.

I samband med invigningen kommer Länsstyrelsen i Blekinge att berätta mer om projektet och guida i området.

I Life-projektet ska 30 ek-områden restaureras genom röjning, intensifierad och/eller återupptagen hävd. Åtgärder ska också genomföras för att gynna Natura 2000-arterna läderbagge, större ekbock, ekoxe och hålträdklokrypare som är helt beroende av gamla ekar.

Ekmiljöer tillhör de mest artrika i svensk natur. Fler än 1000 arter är mer eller mindre beroende av trädslaget ek för sin överlevnad.

Åtta områden i Blekinge ingår i projektet
I Blekinge är det områdena Gö, Haglö, Johannishus åsar, Knösö, Kummeln, Sonekulla, Tromtö och Valje som ingår i projektet.

Life-projektet Bridging the Gap genomförs av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Mer information:
Datum: 25 september
Tid: 10:00
Plats: Knösö naturreservat, vid första parkeringen

Annika Lydänge, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, vid Länsstyrelsen i Blekinge
Telefon: 010-22 40 173
E-post Annika.lydange@lansstyrelsen.se

Jenny Hellgren, kommunikationschef, vid Länsstyrelsen i Blekinge
Telefon: 010-22 40 184
E-post jenny.hellgren@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats

Måndag den 25 september inviger landshövding Berit Andnor Bylund Life-projektet Bridging the Gap i Blekinge, som syftar till att bevara och restaurera värdefulla ek-områden. Invigningen anordnas i Knösö naturreservat utanför Karlskrona, som är ett av de områden som ingår i projektet.

Läs vidare »
Media no image

Sten Nordin ny landshövding i Blekinge län

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 09:26 CEST

Regeringen har utsett Sten Nordin till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen Blekinge. Han tillträder tjänsten den 1 oktober. Förordnandet sträcker sig till den 31 januari 2021.

- Jag är väldigt glad och känner mig hedrad över att som landshövdingen vara regeringens företrädare i Blekinge. Jag ser fram emot att samverka med alla aktörer i länet, från kommuner och myndigheter till näringsliv och organisationer, säger Sten Nordin.

Sten Nordin är född 1956. Sten Nordin var borgarråd i Stockholms stad 1994–2006 och riksdagsledamot
2006–2008. Åren 2008–2014 var han finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

- Det ska bli roligt att lära känna det vackra Blekinge, men också att få arbeta med hela den bredd av uppdrag som länsstyrelsen har att hantera, säger Sten Nordin.

- Medarbetarna och jag hälsar Sten Nordin varmt välkommen till Blekinge. Länsstyrelsen i Blekinge är en välskött myndighet och vi ser framemot att fortsätta utvecklingen av länet och länsstyrelsen tillsammans med honom i höst, säger länsråd Helena Morgonsköld.

Landshövdingens och länsstyrelsens arbete Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd. Vid Länsstyrelsen i Blekinge arbetar cirka 110 medarbetare.

Länsstyrelsens arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Mer information:
Jenny Hellgren, kommunikationschef Länsstyrelsen i Blekinge
Telefon: 010-22 40 184
E-post jenny.hellgren@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinges webbplats

Regeringen har utsett Sten Nordin till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen Blekinge. Han tillträder tjänsten den 1 oktober. Förordnandet sträcker sig till den 31 januari 2021.

Läs vidare »
Uujoz3c7komx02mttcqd

Sommarmingel skapar fler Blekingeambassadörer

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 10:02 CEST

Kulturen är i centrum när landshövding Berit Andnor Bylund och regionråd Christina Mattisson för fjärde året i rad bjuder in till Sommarmingel. Under eftermiddagen den 12 juli blir det smakprover från lokala kulturskatter.

Om Länsstyrelsen i Blekinge län

Den statliga myndigheten nära människorna

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde.

Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten.

Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Adress

  • Länsstyrelsen i Blekinge län
  • Skeppsbrokajen 4
  • 371 86 Karlskrona