Skip to main content

Pressinbjudan: Vrak i Karlskrona har undersökts

Evenemang

09
NOV
Kungsbron, Karlskrona
 

I december 2005 genomfördes en side scan sonarkartering av botten i Karlskronas skärgård. Två områden undersöktes, området söder om Stumholmen och Djupasund som ligger söder om Tjurköbron. Det har varit känt sedan tidigare att vrak finns i dessa områden och att de sänktes under 1700- och 1800-talen, som avspärrning och försvar vid främmande fartygs angrepp.

Karteringen genomfördes av arkeologer från Statens maritima museer på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län för att belägga tidigare vrakuppgifter. Rapporten är nu klar och kommer att presenteras på ett marinarkeologiskt seminarium på Hanöhus den 11 november. Ett 50-tal personer är anmälda.
Ni är välkomna att närvara vid en förhandsvisning av undersökningsresultatet på torsdagen den 9 november klockan 14.00 vid Kungsbron i Karlskrona. Vid otjänlig väderlek hålls presentationen på Länsstyrelsen.

Side scan sonar
En side scan sonar kan liknas vid ett "sidoseende ekolod". Den sänder och tar emot ultraljudsignaler vinkelrätt åt sidorna från en "släpfisk" som bogseras under vattnet. Signalerna studsar mot botten på samma sätt som ett ekolod och ritar en topografisk bild av botten. Bilden visas på en bildskärm. Utrustningen är kopplad till en GPS (Global Positioning System) så att positionerna på vraken blir kända.

Kontakt:

Nils-Gustaf Nydolf, antikvarie, 0455-87161, 0733-549965

Petra Torebrink, antikvarie, 0455-87185, 0709-503525