Skip to main content

​Arbetet med en Mat- och livsmedelsstrategi för Blekinge har börjat

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 15:30 CET

I dag träffades styrgruppen för länets Mat- och livsmedelsstrategi för första gången på Residenset i Karlskrona.

Syftet med en regional Mat- och livsmedelsstrategi är att utreda Blekinges förutsättningar att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel som är producerade i länet, men även att åskådliggöra hur vi kan använda vår lokala mat som en anledning att resa till länet. Vi vill även titta på förädlingen, lönsamheten och om det finns möjlighet att utöka näringen så att fler arbetstillfällen och större regional tillväxt skapas.

Strategin ska tas fram i bred förankring och i styrgruppen finns både offentliga och privata aktörer representerade. Länsstyrelsen leder arbetet med strategin.

Ett antal workshops är planerade under våren 2017 med olika teman för att fånga synpunkter och viktiga inspel från olika intressenter. Det färdiga förslaget kommer att skickas på en remissrunda efter nästa sommar innan strategin är klar att beslutas av Länsstyrelsen, Region Blekinge och LRF.

Styrgruppen består av

 • Berit Andnor Bylund, Landshövding, Länsstyrelsen Blekinge
 • Anna-Lena Cederström, Regiondirektör, Region Blekinge
 • Malin Engdahl, Regionchef, LRF Sydost
 • Per Petersson, Styrelseledamot, LRF Sydost
 • Annika Christensson, Miljöchef/Stab, Landstinget
 • Eva Wrobel, Chef kostavdelningen, Karlskrona kommun
 • Cissi Lingerud, Verksamhetsledare CLUK, Centrum Livsmedelsutveckling Karlshamn
 • Christel Hammar-Malmgren, Preses, Matakademien Blekinge
 • Conny Berg, VD, COOP Karlshamn
 • Viktoria Olsson, Universitetslektor i mat- och måltidskunskap, Högskolan Kristianstad
 • Cornelia Witthöft, Professor, Linnéuniversitetet
 • Mats Markgren, VD, Lagergrens

För mer information kontakta Lena Stävmo, Utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen i Blekinge, 010-224 02 31. (Nås efter 16.00 måndag 21 november.)

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se