Skip to main content

​Länsstyrelsen utreder nytt miljöriskområde i Kallinge

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 11:26 CET

För att på bästa sätt värna om miljön och människors hälsa ska nu Länsstyrelsen utreda ett nytt miljöriskområde i Kallinge där det tidigare hittats PFAS.

PFAS (svårnedbrytbara och syntetiska ämnen) kom ut i naturen genom PFAS-innehållande brandskum som Försvarsmakten tidigare använde vid sina brandövningsplatser i Kallinge. Först förorenades marken och därefter nådde föroreningarna grundvattnet och vattentäkterna.

Nu ska området först utredas för att ge svar på hur förorenad platsen är och i vilken utsträckning. När utredningen är klar tar Länsstyrelsen beslut om området ska bli ett miljöriskområde och vilka restriktioner det ska innebära. Det kan handla om restriktioner mot att gräva eller anmälningsplikt vid åtgärder på platsen.

– Vårt syfte med detta är att förhindra att föroreningarna sprids till ren mark. Vi arbetar för att skydda människors hälsa och miljön i området och det här blir ytterligare ett steg i det arbetet. Vi har även en projektgrupp inom Länsstyrelsen som jobbar med Kallinge och PFAS-frågorna, säger Carl Johan Bernelid.

För mer information kontakta Carl Johan Bernelid, avdelningschef Tillsyn och prövning, 010-22 40 131, carl.johan.bernelid@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
Växel 010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se