Skip to main content

Invigning av Fastelaboratoriet

Evenemang

12
MAR
Luleå tekniska universitet, sal E 231
 
Invigning av Fastelaboratoriet Fastelaboratoriet vid Luleå tekniska universitet är ett av 15 VINN EXCELLENCE CENTER, utvalda i hård konkurrens med 150 andra verksamheter för att bygga upp forskning och utveckling inom områden som skapar tillväxt i Sverige. VINNOVA, tillsammans med företagsintressenter, satsar en kvarts miljard kronor på att utveckla Fastelaboratoriet till ett världsledande centrum för forskning och utveckling av så kallade funktionella produkter. - Det känns fantastiskt roligt att LTU, i så hård konkurrens, får möjlighet att ytterligare utveckla vår forskning inom produktutveckling, säger professor Lennart Karlsson, föreståndare för Fastelaboratoriet. Nya affärsmodeller, där företagen säljer hela funktioner, ställer nya krav på produktutveckling av själva hårdvaran (exempelvis flyg- och hydraulmotorer) och tillhörande tjänster. I Fastelaboratoriet byggs innovativ forskning där företagen tillsammans med sina kunder och leverantörer redan tidigt i produktutvecklings-processen och sett ur ett livscykelperspektiv, får ökad förståelse för produkternas funktion och prestanda. Detta sker med hjälp av nya metoder för produktutveckling, datorsimuleringar och distribuerat ingenjörsarbete – områden där Luleå tekniska universitet bedriver världsledande forskning. Invigningen av Fastelaboratoriet sker måndagen den 12 mars, klockan 16.15, Luleå tekniska universitet, sal E 231. Vid invigningen deltar Pia Sandvik Wiklund, rektor vid LTU, Per Eriksson, generaldirektör, VINNOVA samt Per-Ola Eriksson, landshövding i Norrbottens län. På plats finns även representanter från intressentföretagen. Partners i Fastelaboratoriet är, utöver LTU, AB Sandvik Coromant, BAE Systems Hägglunds AB, Gestamp Hardtech AB, Hägglunds Drives AB, LKAB, Metso Panelboard AB, Volvo Aero Corporation, Volvo Car Corporation och Volvo Truck Corporation. Upplysningar: Professor Lennart Karlsson, tel. 070-590 32 42, lennart.karlsson@ltu.se eller Margareta Groth, VINNOVA, tel. 08-473 31 83, margareta.groth@VINNOVA.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.