Skip to main content

Delvis ogrundad kritik - men oron är befogad

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 16:22 CEST

- Kritiken är delvis orättvis och vilar på ett ensidigt tänkande, men visst, vi välkomnar självfallet diskussionen och är mer än väl medvetna om att det är allvarligt att antalet teknikstudenter minskar, säger rektor Ingegerd Palmér som en kommentar till det öppna
brev som fyra professorer skickat dels till universitetsstyrelsen, dels till länets medier.

I sitt brev till universitetsstyrelsen skriver de fyra professorerna Anders Grennberg, Lennart Gustafsson, Torbjörn Hedberg och Nils Erik Molin att civilingenjörsutbildningen i Luleå är i kris och att detta i allt väsentligt beror på universitetets egna beslut och åtgärder, eller rättare – brist på beslut och åtgärder.
Rektor Ingegerd Palmér anser självfallet att det är viktigt att diskutera den uppkomna situationen men tycker samtidigt att kritiken är ensidig och att den delvis grundar sig på fel förutsättningar.

- Visst är det allvarligt att antalet teknikstudenter minskar, det är inom den sektorn vi har vår bas, vår tradition och vår historia och det är också där vi har bredd och kunskap. Redan i våras när ansökningssiffrorna visade att antalet sökande till civilingenjörsutbildningen minskat kraftigt beslutade vi därför att låta utvärdera de olika marknadsförings- och andra insatser som gjorts inför och under rekryteringsarbetet, säger Ingegerd Palmér.

Samtidigt tror inte Ingegerd Palmér att man så ensidigt som de fyra professorerna gör kan ”skylla” på marknadsföringen av universitetets så kallade arenor och peka ut den som orsaken till problemen.

- Man måste lyfta blicken och se det faktum att det är väldigt många olika aspekter som spelar in när unga människor dels ska välja utbildning, dels utbildningsort.

En av de aspekterna är enligt rektor Palmér att allt fler unga väljer utbildningsort så nära hemmet som möjligt, något som i sin tur beror på den ansträngda bostadsmarknaden på många håll, på ekonomiska förhållanden och på grund av den trygghet det innebär att ”vara nära”.

- Många väljer eller tvingas bo kvar hemma under studietiden, något som självfallet gynnar de mer befolkningstäta delarna av vårt land – Mälardalen, Mellansverige i stort och södra Sverige. Och eftersom ett antal högskolor startat nya civilingenjörsprogram de senaste åren drabbar detta oss i Luleå – det går alldeles utmärkt att läsa vid Högskolan i Dalarna, Karlstad, Mälardalen, Blekinge eller Linköping och pendla till hemorten en sex, sju mil från skolan. Över huvud taget är det ju så att alla förändringar när det gäller trender, ansökningssiffror och annat slår först och hårdast mot oss på grund av vårt geografiska läge, säger Ingegerd Palmér.

Ingegerd Palmér vänder sig också starkt mot den bild av en handlingsförlamad ledning som målas upp i de fyra professorernas brev.

- Styrelsen har agerat, och inte bara vi. Det är många som precis som alla andra år lagt ner oerhört mycket kraft och energi på vårt rekryteringsarbete, det är en stor apparat som engagerar många personer, både anställda och inte minst studenter.

Några planer på att avgå har inte Ingegerd Palmér, ett krav som framförts på vissa håll i debatten.

- Jag förstår att den tanken kommer upp men nej, jag tänker inte avgå, i det här läget anser jag att de vore fegt. Eftersom både jag och universitetsstyrelsen har fattat de beslut som nu ifrågasätts och eftersom vi alla är uppriktigt oroade av utvecklingen anser jag att det är självklart att stanna kvar och reda ut situationen. Inte minst handlar det om att fortsätta att stötta alla dem som så engagerat arbetar med detta. Visst måste vi ta nya tag – men de åtgärder vi beslutar oss för måste självfallet baseras på en helhetsbild, att teknikstudenterna ”sviker” är inte en enfaktors-fråga.

Upplysningar:
Rektor Ingegerd Palmér, tel. 070-529 16 08
informatör Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@adm.luth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera