Skip to main content

Elektrifiering av språket

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 14:30 CEST

På vilket sätt påverkar tekniska uppfinningar och upptäckter hur vi människor strukturerar våra tankar och vårt språk?
På samma sätt som vi använder oss av fingrarna när vi lär oss räkna använder vi oss av välbekanta referenspunkter för att konkretisera abstrakta begrepp som exempelvis tid.

I doktorsavhandlingen Technology, language and thought: Extensions of meaning in the English lexicon – med vilken Marlene Johansson Falck disputerar i dag, den 14 oktober – behandlar hon tekniska uppfinningars och upptäckters betydelse för hur vi strukturerar våra tankar och vårt språk. De tre tekniska områden Johansson Falck tittat närmare på är ångmaskinen, elektricitet och fordon och vägar.

Eftersom dessa har och/eller fortfarande spelar stor roll i våra liv, utgör de välbekanta referenspunkter som vi använder oss av för att strukturera våra erfarenheter av sådant som är abstrakt för oss.
På samma sätt som vi använder oss av kulramar, fingrar och stenar etcetera för att lära oss att räkna, utnyttjar vi tydliga, konkreta föremål i vår omgivning för att strukturera abstrakta begrepp som tid, känslor och handlingar. Med hjälp ångmaskinen kan vi till exempel strukturera våra erfarenheter av, och tala om, ekonomisk tillväxt, människor som anstränger sig till det yttersta och människors ilska.

- Elektriciteten och de erfarenheter vi har av den hälper oss att sortera våra intryck av – och tala om – människors handlingar och känslor, exempelvis spända känslor och upphetsning. Fordon och vägar ger oss bland annat möjligheten att se våra liv och de handlingar vi utför som en resa: Att påbörja någonting är att ge sig ut på vägen, och att avsluta något är att komma till vägens slut, säger Marlene Johansson Falck.

Ytterligare exempel – fast på engelska – är uttryck som
• Steam up the economy!
• Electrify the audience!
• Take to the road!

Upplysningar: Marlene Johansson Faclk, tel. 090-19 92 00, 070-322 11 55, marlene.johansson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera