Skip to main content

Examensrätt ifrågasätts

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 10:53 CET

Högskoleverket ifrågasätter examensrätten i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Luleå tekniska universitet. Anledningen är i första hand att utbildningarna saknar nödvändigt teoretiskt ämnesdjup på A- och B-nivå vilket innebär att studenterna blir dåligt förberedda för studier på högre nivåer.

- Kritiken är tydlig och vi tar den på största allvar. Redan 2005 anställde vi en lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på heltid och har sedan dess även arbetat med att höja kompetensnivån hos övriga anställda i ämnet, säger rektor Pia Sandvik Wiklund i en kommentar.

Högskoleverkets granskning av ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för musik och medier i Piteå har sitt ursprung i en anmälan som fyra tredjeårs-studenter gjorde till Högskoleverkets juridiska avdelning hösten 2005. Den utredning som följde visade att studenterna saknade grundläggande utbildning som motsvarade medie- och kommunikationsvetenskap på A- respektive B-nivå, något som innebär att studenterna inte får samma bas att stå på för studier på högre nivåer som studenter på landets övriga MKV-utbildningar. Detta ansåg Högskoleverket så allvarligt att man beslutade sig för en kvalitetsgranskning av ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.

Den granskningen konstaterar i sin tur att LTU:s utbildningsprogram i medie- och kommunikationvetenskap har en tydlig praktisk prägel och att utbildningarna har en rad goda förutsättningar – ekonomiska förutsättningar, en studiemiljö som tekniskt och lokalmässigt håller mycket god kvalitet och inte minst ett nära samarbete med branschen.

Däremot är det bedömargruppens intryck att de teoretiska och vetenskapliga delarna av utbildningen är alltför svaga och att studenterna inte ges tillräcklig utbildning inom huvudämnet medie- och kommunikationsvetenskap. A- och B-nivåerna präglas av det praktiska mediearbetet medan kurserna på C- och D-nivå i sitt upplägg liknar de teoretiska kurser på samma nivå som ges i andra delar av landet. Eftersom studenterna inte ges tillräckliga teoretiska kunskaper på A- och B-nivå sänks nivån på C- och D-kurserna.

Högskoleverket anser också att de flesta kursplaner i dagsläget är bristfälliga och ofullständiga och att det faktum att det i dag finns tre adjunkter och en tillförordnad lektor i ämnet inte är hållbart. Utan en stabil grund i tillsvidareanställda lärare i ämnet går det enligt Högskoleverket inte att bedriva ämnesundervisning på sikt.
I dag finns inte heller någon pågående forskning i ämnet och det är svårt för lärarna att hålla sig á jour med pågående forskning och ny forskningslitteratur inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.

Sammantaget innebär ovanstående att Högskoleverket ifrågasätter Luleå tekniska universitets examensrätt i medie- och kommunikationsvetenskap.

- Det här är självfallet allvarligt och vi tar Högskoleverkets synpunkter på största allvar, säger rektor Pia Sandvik Wiklund.

- Kritiken är adekvat med tanke på hur det har sett ut, och ända sedan 2004 har vi målmedvetet arbetat för att höja kvaliteten på utbildningen. Det som står alldeles klart är att vi måste rekrytera personal med MKV-kompetens, samtidigt som vi självfallet fortsätter kompetensutveckla befintlig personal.

Fotnot: Luleå tekniska universitet ska senast den 1 februari 2008 redogöra för vilka åtgärder som vidtagits, först därefter tar Högskoleverket ställning till om det finns skäl att återkalla examinationsrätten.

Upplysningar: Universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.