Skip to main content

Grönt ljus för ny arena

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 19:12 CEST

Universitetsstyrelsen gav vid sitt sammanträde på fredagen klart för start för ytterligare en arena, den sjunde i raden.
Det handlar om Arena risk och säkerhet, en utbildning som har fokus på hela säkerhetsprocessen och kombinerar de tekniska aspekterna med de mänskliga och beteendevetenskapliga.
Däremot blev det nej till Arena framtidens system, vars kursinnehåll nu i stället kommer att fördelas på redan existerande program och arenor.


Ja, universitetsstyrelsens 15 ledamöter samlades alltså till ordinarie sammanträde under fredagen. En lång och diger dagordning hade de att ta ställning till, bland annat beslut om att inrätta två nya arenor.
Resultatet blev att en arena fick grönt ljus, och att en annan fick ett mer negativt besked – i alla fall som arena betraktat.

Den arena som fick klartecken att dra igång sin verksamhet och rekrytera studenter till hösten 2004 har namnet Arena risk och säkerhet.
De flesta aktörer inom området säkerhet fokuserar i dag enbart på en enskild del i säkerhetsprocessen. Det kan exempelvis handla om IT-säkerhet, juridisk säkerhet eller ekonomisk säkerhet. Arena risk och säkerhet vill i stället omfatta hela processen och kombinera tekniken med rent mänskliga och beteendevetenskapliga processer.

Ett antal faktorer finns som gör den nya arenan unik.

• Samverkan med Centrum för säkerhet i Boden, som har extern finansiering och kommer att vara i drift innan första intaget till grundutbildningen sker.

• En genomförd omvärldsanalys samt en förstudie som båda har pekat på ett stort intresse för frågor som berör säkerhet. Rekryteringen till arenan ser positiv ut mot denna bakgrund.

• Inriktningen inom arenan innebär som sagt fokus på såväl tekniska som beteendevetenskapliga frågor, en bredd som är unik.

• Inriktningen inom arenan bör kunna förena en mängd olika discipliner/arenor inom universitetet.

Målgruppen är främst gymnasister med examen från natur-, teknisk-, samhällsvetenskaplig- eller beteendevetenskaplig inriktning. Arenan vänder sig i första hand till dem som är intresserad av examina som civilingenjör inom Arena risk och säkerhet med möjlighet att ansluta till de flesta civilingenjörsprogram som redan finns vid universitetet, högskoleingenjör inom Arena risk och säkerhet i miljö- och kvalitetsmanagement, samt teknologie, filosofie och ekonomie kandidat- eller magisterexamen, samt högskoleingenjör/civilingenjör med inriktning mot brandteknik (de båda sistnämnda nya examina inom arenan).

Däremot sa universitetsstyrelsen nej till den andra arena som man också hade att besluta om – den som fått namnet Arena framtidens system. I stället väljer styrelsen att, efter förslag från fakultetsnämnderna, låta tankarna och idéerna bakom arenan fångas upp av redan befintliga program och arenor.

Universitetsstyrelsen beslutade också att inte nu ändra den gällande nämndsorganisationen, något som blivit möjligt genom att regeringen kan bevilja försöksverksamhet avseende den inre organisationen.
Frågan gällde det uppdrag rektor fått att närmare utreda förutsättningen att hos regeringen anhålla om dispens från kravet om en särskild nämnd för lärarutbildningen. Styrelsen önskan är nämligen en återgång till en nämndsorganisation med två fakultetsnämnder som tillsammans ansvarar också för lärarutbildningen.

Kontakter med utbildningsdepartementet har dock gett som resultat att man fått veta att en lagändring tidigast kan väntas från årsskiftet, vilket innebär att regeringen skulle kunna behandla en eventuell dispensansökan först under våren 2004.
Därför beslutade universitetsstyrelsen att skjuta frågan om en ändrad nämndsorganisation på framtiden, detta också av den anledningen att valproceduren för utseende av ledamöter till de tre nämnderna redan påbörjats.

Under sammanträdet redovisade också ekonomi- och planeringschef Lena Larsson det ekonomiska läget och vilka konsekvenser budgetpropositionen får för universitetets ekonomi.

Vad gäller den rapport som förra rektorn vid Högskolan i Gävle, Birgitta Stymne, muntligen redogjorde för vid fredagens sammanträde, ber Högtrycket att få återkomma så snart rapporten slutjusterats och blivit offentlig.
Birgitta Stymne var som bekant den som av rektor fick i uppdrag att, med anledning av de preliminära antagningssiffrorna i somras, närmare belysa hur och på vilket sätt universitetet arbetat med bland annat studentrekryteringen.
/Lena Edenbrink

Fotnot: Universitetsstyrelsen består av följande personer: Kerstin Fredga (ordf.), Lars-Eric Aaro, Ingrid Kyrö, Jan-Olof Lundberg, Kristina Mårtensson, Niklas Nordström, Claes Nycander och Ingegerd Palmér – samtliga utsedda av regeringen. Mikael Jonsson, Lars Stehn och Kerstin Öhrling – lärarrepresentanter. Johan Landström, Sara Thuresson och Emma Brodemyr – samtliga studentrepresentanter.
Övriga med närvarorätt är universitetsdirektör Staffan Sarbäck, prorektor Lars Carlsson samt de fackliga organisationernas representanter Lars Lassinantti (SACO), Lars Frisk (ST) och Annica Nilsson (Seko).

Lena Edenbrink

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.