Skip to main content

Intelligent lösning för underhåll ger säkrare järnvägstrafik

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2012 15:14 CET

Förbättrad metod, vid LTU, för feldiagnostik vid drift och underhåll ger
säkrare järnvägstrafik. Foto Leif Nyberg.

Genom att använda metoder för intelligent feldiagnostik för analys av underhållsdata i järnvägssystemet, t ex elmotorer i växelsystem, kan tågtrafiken bli säkrare. Det framgår av ny forskning vid Luleå tekniska universitet. Välkänt är det faktum att svensk järnvägstrafik ofta har stora problem under kalla vintrar, ett problem som kan minskas.

- En noggrann och effektiv feldiagnos kan garantera att den som förvaltar, och den som trafikerar järnvägen tar rätt underhållsbeslut och därmed förbättra järnvägssystemets tillgänglighet och att minska underhållskostnaderna, säger Yuan Fuqing, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Har jämfört och förbättrat

I en jämförande studie mellan två analysmetoder har Yuan Fuqing, doktorand inom avdelningen för Drift, underhåll och akustik vid Luleå tekniska universitet hittat ett optimalt sätt att tidigt identifiera fel i järnvägssystemet. Han har jämfört Support Vector Machine (SVM) med andra välkända tekniker för felanalys inom drift- och underhållsområdet, t ex Artificial Neural Network (ANN). Genom att på olika sätt förbättra SVM har Yuan Fuqing kunnat slå fast att det är den bästa metoden.

- SVM är en utmärkt teknik för att identifiera och känna igen olika mönster men för att få ut en korrekt diagnos ur tekniken är det nödvändigt att utvinna lämpliga egenskaper ur den vilket jag har gjort genom att på olika sätt optimera metoden, säger han.

Fördelen med SVM är att man kan studera komplexa data på detaljnivå, där de inte kan tolkas, men även transformera till en högre dimension där de ingår i en helhet och kan separeras ut och bli begripliga. Det i sin tur ger möjlighet att på ett tidigt stadium, och kostnadseffektivt, kunna ställa en feldiagnos som gör att man kan identifiera fel som är på väg att uppstå.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera