Skip to main content

Ny forskning kan minimera fallolyckor vintertid

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 13:21 CEST

Halkskydd testas på färdigpreparerade testbanor i Luleå.
Foto LTU.

Det är möjligt att registrera egenskaper hos olika halkskydd med hjälp av en ny mätmetod som i förlängningen kan innebära färre fallolyckor vintertid och lägre kostnad för sjukvården. I en doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet lanseras förslag till standardisering av testmetodik för halkskydd.

- Med hjälp av en sådan testmetodik kan man undersöka olika typer av halkskydd, på olika slags halt underlag och med stöd av det ge rekommendationer som minskar antalet halkolyckor under vintern, säger Glenn Berggård som nyligen doktorerat vid Luleå tekniska universitet.

I norden skadas ca 100 000 personer per år så allvarligt i halkolyckor att de tvingas uppsöka sjukvården. Varierande standard på snöröjning och halkbekämpning kan vara ett skäl till detta. Ett sätt för fotgängare att skydda sig själva är att använda halkskydd. I sin forskning har Glenn Berggård testat både hälfotsskydd, helfotsskydd och fotbladsskydd. Han har även utvecklat testmetoder och ställt i ordning testbanor med is och snö med möjlighet att använda olika halkbekämpningsmetoder och därmed lagt grunden till en standardiserad testmetodik. Han har även genomfört flera slags fältförsök av totalt 33 olika halkskydd. I ett av fältförsöken deltog 67 personer varav ca hälften använde halkskydd.

I fältförsöket gick halkskyddsanvändarna en betydligt längre sträcka än de som inte använde halkskydd. Trots att de gick längre ökade inte risken för att halka och falla. De som i testet använde halkskydd kunde också tänka sig att fortsätta använda halkskydd och även rekommendera det till andra.

- Sammantaget kan en utbredd användning av bra halkskydd, rätt använda, även bidra till att spara pengar inom sjukvården, säger Glenn Berggård.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy