Skip to main content

Trygghet ger nöjda patienter vid egenvårdsrådgivning

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 06:15 CET

Silje Gustafsson, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Trygghet är den faktor som inverkar mest på hur nöjd en patient känner sig efter ett rådgivande samtal med en sjuksköterska. Det visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.

– Patienterna beskrev att eftersom det kan vara svårt att beskriva sina symtom över telefon kan det uppstå en rädsla för att sjuksköterskan inte har förstått. Först när sjuksköterskan visar att hon har förstått deras situation kan de lita på att råden och bedömningen är rätt för dem, säger Silje Gustafsson, som nyligen disputerat i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Hennes avhandling visar att vårdpersonal kan stödja personer med lindrig sjukdom och öka nöjdheten genom att fokusera på trygghet vid egenvårdsrådgivning. Det ger en indikation på att omvårdnaden som sjuksköterskor ger är av stor betydelse för att egenvårdsrådgivningen ska hålla hög kvalitet.

Silje Gustafssons forskning belyser också vikten av att ha tillgång till egenvårdsrådgivning, som till exempel 1177 Vårdguiden, och att få tydliga och handlingsorienterade råd. Att ha något konkret att göra för att kontrollera symtomen minskar oron och ökar känslan av trygghet. I rådgivningssituationen är det viktigt att sjuksköterskan verkligen lyssnar.

Resultatet visar också att det finns ett genusperspektiv vad gäller sjukvårdsrådgivning; Kvinnan är fortfarande huvudansvarig för omvårdnaden i familjen och är den som ringer mest för att få sjukvårdsrådgivning för sig själv, make, barn och föräldrar.

– Kvinnorna i släkten, ofta någon mamma, faster eller moster, är viktiga, särskilt för de yngre, i att skapa trygghet kring egenvården. Även männen beskrev att de kontaktade en kvinna i familjen, säger Silje Gustafsson.

Det fanns däremot inga könsskillnader i nöjdhet med telefonrådgivningen eller hur ofta patienterna blev hänvisade till läkare. Där verkar det vara symtomen som styr och inte könet.

Om forskningen: De två första studierna gjordes via frågeformulär med 317 deltagare i Sverige för att ta reda på hur människor går tillväga när de är lindrigt sjuka, samt deras uppfattningar om stödjande och hindrande faktorer i utövandet av egenvård.
Även en utvärdering av tjänsten 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning gjordes, där patienters nöjdhet med egenvårdsrådgivning studerades.
Slutligen gjordes intervjuer för att ta reda på vad personer behöver för att känna sig trygga med att utöva egenvård och den rådgivning som ges.
De två sista studierna har utförts i samarbete med Norrbottens läns landsting och 1177 Vårdguiden.

– Jag hoppas att min forskning ska bidra till ett större fokus på att skapa trygghet hos patienterna som får egenvårdsrådgivning. I min sista studie finns konkreta fynd som skulle kunna vara en hjälp för sjuksköterskor som jobbar kliniskt, som till exempel att bygga ett partnerskap med patienten och att alltid invitera patienten att återkomma vid osäkerhet eller oro, säger Silje Gustafsson, som själv är distriktssköterska.

Kontakt: Silje Gustafsson, universitetsadjunkt och forskare inom primärvård, egenvård, lindrig sjukdom och hälsoekonomi vid Luleå tekniska universitet. Tel: 0920-49 23 13, e-post: silje.gustafsson@ltu.se.

Länk till avhandlingen: http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:974910/FULLTEXT01.pdf

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1800 anställda och 15 000 studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.