Skip to main content

Vad pratar vi om på jobbet?

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 14:50 CEST

Medan männen diskuterar sport och andra fritidssysslor, rör kvinnors samtalsämnen på jobbet mest hemarbetet.
Allt enligt en studie gjord av SCB på uppdrag av TCO.
Barn, skola och barnomsorg, mat som ska handlas och lagas, om tiden som aldrig räcker till – detta tycks vara och förbli kvinnors eviga knäckfrågor oavsett ålder eller utbildning.
Visst finns det samtalsämnen som engagerar både män och kvinnor.

Dit hör arbetsuppgifterna, världshändelserna, chefen, arbetskamraterna och semestern.

Drygt sex av tio kvinnor, som förvärvarbetar och har barn, pratar ofta om barnen på jobbet och nästan hälften diskuterar ofta skolan och barnomsorgen.

Hälsa och sjukdom, egen och andras, är ofta återkommande samtalsämne för drygt fyra av tio kvinnor. Bland männen är det två av tio som ofta pratar om hälsa och sjukdom.

För drygt fyra av tio kvinnor är tiden, som aldrig räcker till, också ett ofta återkommande ämne och för en av fyra något man pratar om. Männen intresserar sig mindre om tiden räcker, en av fyra pratar om tiden och en av fem pratar om den ibland.

Löner diskuteras oftare bland män än bland kvinnor. Ungefär hälften av männen pratar ofta om löner på jobbet. Bland kvinnorna är det knappt en av fyra som ofta pratar om löner.

På delad andraplats som diskussionsämne på arbetsplatsen kommer chefen eller ledningen. Mer än hälften av både kvinnor och män pratar ofta med arbetskamraterna om chefen/ledningen.

Studien genomfördes under våren 2003, och resultatet baseras på svaren från 800 slumpvis utvalda förvärvsarbetande individer i åldern 18-74 år.

Lena Edenbrink

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera