Skip to main content

400 000 kronor till verksamhet för nyanlända och asylsökande i Skellefteå och Boden

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 14:51 CET

Skellefteå pastorat och Bodens pastorat får 200 000 kronor var för omfattande verksamhet för asylsökande och nyanlända. Det stod klart efter att medel från regeringen fördelats på tisdagskvällen.

I november 2016 beslutade regeringen om ytterligare bidrag till civilsamhället under 2017 för att stärka arbetet med flyktingsituationen.

I Luleå stift får Skellefteå pastorat 200 000 kronor för exempelvis språkundervisning, sociala aktiviteter och samtalsstöd. Även Bodens pastorat får 200 000 kronor för exempelvis barnverksamhet vid flyktingförläggning, juridiskt stöd och rådgivning, Barn i väntan (BIV)/Barn i start (BIS), kulturöverbryggande verksamhet, språkkafé och öppen verksamhet i kyrkor och församlingshem.

– Vi är glada att pastoraten får dessa pengar, de gör ett bra arbete på båda ställena, säger Lena Lindström, stiftsdiakon på Luleå stift.

Bakgrund

Svenska kyrkan fick som en av fyra organisationer ett bidrag om 8 miljoner kronor. Medlen är från regeringens satsning på asylsökande och nyanlända.

Totalt är det 7,8 miljoner kronor som fördelas till församlingar/pastorat i hela landet samt till två satsningar på regional nivå, med flera stift i samverkan, för att stärka arbetet med asylsökande och nyanlända på församlingsnivå.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera