Skip to main content

Diakon och präster välkomnade till tjänst

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 08:52 CET

Fr. v: Dean Apel, Jonas Nording, Maj-Lis Aasa, biskop Hans Stiglund, Samuel Folkesten, Karin Helén Johansson och Mats Holmqvist. Korsbärare Magnus Aasa. Foto: Maria Lundström Pedersen/Luleå stift.

Söndag den 22 januari välkomnade Svenska kyrkan i Luleå stift en ny diakon och fyra nya präster, samt en ny präst för EFS. Den högtidliga vigningsgudstjänsten leddes av biskop Hans Stiglund.

   – Det finns situationer i våra liv när vi kanske tystnar, eller blir försagda. Ni kan inte allt som nyvigda, men ni får peka på Jesus Kristus. Det är fantastiskt att få vittna om honom som diakon och präst, sa biskop Hans Stiglund i sitt vigningstal och fortsatte: 
  – Låt evangeliets gränslöshet bli synligt så att inte någon enda människa föraktas där ni finns. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sträva efter att lära, tro och liv blir ett.

Nya medarbetare till Norrbotten och Västerbotten

De fyra som vigts till tjänst är Maj-Lis Aasa, till diakon i Hörnefors församling, Karin-Helén Johansson till präst med placering i Hortlax församling, Jonas Nording till präst med placering i Malå församling och Samuel Folkesten för prästtjänst i EFS Norrbotten, Älvsby-kretsen.
  Två präster mottogs som präster i Svenska kyrkan efter tjänst som präst i EFS; Mats Holmqvist, med placering i Ålidhems församling och Dean Apel, med placering i Nordmalings församling.

Bakgrund

Präster och diakoner är de yrkesgrupper i Svenska kyrkan som vigs till tjänst. En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i en särskild introduktionsförsamling under sitt första år. Därefter är prästen behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan. Diakoner är behöriga att tillträda diakontjänster direkt efter vigningen.
  EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Luleå stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av Sveriges yta. Biskop sedan 2002 är Hans Stiglund. Stiftets uppgift är att stödja de 57 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission samt diakoni, kyrkans sociala arbete.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera