Skip to main content

Nya bostäder vid Sparta

Nyhet   •   Jan 19, 2017 18:19 CET

Föreslagen bebyggelse mot Scheelevägen och Forskarparken. Illustration: Gunilla Svensson arkitektkontor AB.

I ett nytt område vid Sparta i nordöstra Lund ges det nu möjlighet att bygga nästan 200 bostäder.

Byggnadsnämnden har under torsdagen fattat beslut om att anta en ny detaljplan för området Helgonagården 7:10.

– Här gör vi det möjligt att bygga kvarter med stadsliv och aktiviteter större delar av dygnet och året genom att vi blandar bostäder och verksamheter på ett attraktivt sätt, säger Björn Abelson (s), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen innehåller bostäder uppdelade i tre täta kvarter med parkeringar i källare. De högsta höjderna, sju våningar, är ut mot Scheelevägen och det lägre höjderna mot Sparta.

I planen anges det även att det ska finnas servicelokaler på bottenvåningarna mot Forskarparken, Scheelevägen samt mot innergården. En annan viktig del är att man knyter samman det nya bostadsområdet med Sparta med tydliga gång- och cykelvägar. Scheelegatan kommer att regleras som lokalgata.

Planen bygger på en markanvisningstävling som har vunnits av Medicon Village.

Kontakt:

Björn Abelson (s), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69.
Ole Kasimir, planchef, 0734-48 53 60