Skip to main content

Sex och samlevnadsundervisningen utvecklas på Svaneskolan

Nyhet   •   Maj 17, 2016 08:34 CEST

Svaneskolan anordnar ”Svanepride” som en del i arbetet för likabehandling, sexuell mångfald och jämställdhet. Den 18 maj kommer eleverna att bjudas på en mångfald av stationer som belyser hbtq-frågor ur olika perspektiv. Temadagen är ett samarbete mellan personal och elever på skolan, samt kommunens samordnare för sex- och samlevnadsundervisning.

Tillsammans med kommunens samordnare för sex och samlevnadsundervisning, Åse Werner, har Svaneskolan tagit fram ett koncept att fira en Pridedag på skolan onsdagen den 18 maj, samma vecka som stolt i Lund anordnar Lundapride i Lundagård på lördagen.

Svaneskolan har ett aktivt och medvetet genus och jämställdhetsarbete som detta är en del i. En bredd av personal kommer att hålla i dagen, allt från pedagoger till bibliotekspersonal. En referensgrupp med elever har varit delaktiga i att ta fram innehållet under dagen, vilket är en viktig del i att ta fram frågor och metoder som är meningsfulla för eleverna själva.

Svaneskolan samarbetar med såväl Stolt i Lund som Rädda barnen och dagen kommer att bestå av 6 stationer och är för ALLA elever på skolan. Det kommer att vara en blandning av praktiska uppgifter, värderingsövningar och kunskapsquiz som allt grundas i arbetet med likabehandling och sexuell mångfald. Fokus är jämställdhet, Genus, HBTQ och att arbeta normkritiskt.

Läs mer på: www.lund.se

För mer information, kontakta:
Björn Svensson, Förstelärare Genus, Svaneskolan Lundbjorn.svensson@utb.lund.se

Åse WernerUtbildningssamordnare, Sex- och samlevnad

ase.werner@lund.se