Skip to main content

1,8 miljoner kronor till Hållbara Lund NE/Brunnshög

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 11:20 CET

Delegationen för Hållbara städer har tilldelat Lunds kommun 1,8 miljoner kronor i planeringsstöd för stadsbyggnadsprojektet Den Hållbara Kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög.

Den nya stadsdelen Lund NE/Brunnshög i nordöstra Lund, är lika stor som Lunds stadskärna. Här planeras för blandade funktioner med bostäder, kontor, hotell- och kongresscenter och restauranger.

I våras lämnade projektgruppen kring Hållbara Lund NE/Brunnshög in en ansökan till Delegationen för Hållbara städer om ekonomiskt stöd för det fortsatta planeringsarbetet. Delegationen för Hållbara städer har nu beviljat projektet stöd på 1.8 miljoner kronor för det fortsatta planeringsarbetet.

- Perfekt, säger Eva Dalman, projektchef för Lund NE/Brunnshög. Nu har vi fått nationell uppbackning för projektet. Vi har blivit en av huvudaktörerna i det svenska arbetet för hållbar stadsutveckling. 

Projektet mål är att testa ett nyskapande program med utgångspunkt från åtta temaområden;

  • Den sammankopplade staden
  • Staden med de goda byggnaderna
  • Staden som kraftverk
  • Intelligenta materialkretslopp
  • Cykel- och promenadstaden
  • Den grön-blå urbana staden
  • IT för en hållbar urban livsstil
  • Socialt liv och mötesplatser.

Programmet är kärnan i utvecklings- och genomförandeprocesser vid exploatering, vid det förvaltningsövergripande samarbetet och i innovativa projekt i samverkan med näringslivet.

- Vi har nu lagt grunden för en utvecklingsplattform som sträcker sig från övergripande idéer till konkreta projekt. Tanken är att denna plattform även ska möjliggöra samarbete med andra aktörer som företag, föreningar, Lunds Universitet och Lundaborna, säger Peter Kisch, projektledare för Hållbara Lund NE/Brunnshög.

För mer information om Hållbara Lund NE/Brunnshög, kontakta:

Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, tfn: 046 – 35 58 39

Peter Kisch, projektledare Hållbara Lund NE/Brunnshög tfn: 046 - 35 83 20

För mer information om Delegationen för Hållbara städer, besök: http://www.hallbarastader.gov.se

FAKTA Lund NE/Brunnshög

Lund NE står för Lund North East. Lund NE/Brunnshög i nordöstra Lund planeras som en funktionsblandad stadsdel med 2-3000 bostäder och verksamheter med 15-20 000 sysselsatta i en tät och stadsmässig bebyggelse. Inom den södra delen av Lund NE/Brunnshög planeras ett stadsdelstorg med handel och annan service. Här planeras också en hotell- och kongressanläggningen "Högsta punkten" som blir en viktig mötesplats. På Lund NE/Brunnshög får näringslivet ny eftertraktad mark. Lund NE/Brunnshög har en areal av cirka 100 hektar.