Skip to main content

Allan Larsson och Colin Carlile får Lunds kommuns särskilda förtjänsttecken

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 11:52 CET

Allan Larsson, regeringens chefsförhandlare för ESS tillika styrelseordförande för Lunds Universitet, och Colin Carlile, föreståndare för ESS Scandinavias sekretariat, får Lunds kommuns särskilda förtjänsttecken. Kommunfullmäktiges presidium, som utser pristagarna, tillkännagav sitt beslut måndagen den 7 december.

Kommunfullmäktiges presidium, ordförande Annika Annerby Jansson (M), vice ordförande Tranje Danielsson (M) samt andre vice ordförande Lennart Prytz (S), har utsett Allan Larsson och Colin Carlile till mottagare av Lunds kommuns särskilda förtjänsttecken för sina insatser för forskningsanläggningen ESS och därmed för Lund.

Det särskilda förtjänsttecknet tilldelas den eller dem som gjort värdefulla insatser för kommunen, och är så nära man kan komma att bli hedersmedborgare i Lund.

Kommunfullmäktiges presidiums motivering är enligt följande:

Allan Larsson

tilldelas Lunds kommuns särskilda förtjänsttecken för sitt stora engagemang för stadens bästa.

Som styrelseordförande vid Lunds universitet engagerade Allan Larsson sig direkt inte enbart för akademin utan också för staden och kommunen. Många är de råd han gett och de initiativ han tagit – oftast inofficellt – för att göra Lund till en bättre plats för dess invånare, en attraktivare studieort för studenter och en kreativ miljö för forskare.

I ett målmedvetet förhandlingsarbete - på regeringens uppdrag sedan 2004 – har Allan Larsson tagit sig in till beslutsfattare runt om i Europa för att få dem att diskutera ESS - och har dörrarna varit stängda har Allan ändå kommit fram köksvägen med hjälp av kontakter från sitt arbete inom OECD och EU. Allan Larsson lyfte effektivt och handlingskraftigt fram Lunds position till att bli den självklara etableringsorten för den europeiska forskningsanläggningen ESS. 

Colin Carlile

tilldelas Lunds kommuns särskilda förtjänsttecken för sitt ledarskap för ESS Scandinavia. Colin Carliles forskarkunskaper och kommunikationsförmåga har visat på den seriösa grunden för Lund som en ypperlig ort för forskning och innovationer.

På kort tid och med självklarhet har Colin Carlile tagit plats i Lund. Född och uppvuxen i Norra England med städer som Derby och Kirkby Lonsdale har det skandinaviska inte varit helt främmande för honom. Med ett stort intresse för människor och miljöer har Colin Carlile snabbt blivit en känd profil på Lunds gator och torg, i talarstolarna och på kongresscenerna. Med sin kreativitet, kunskap och humor har Colin Carlile berikat Idéernas stad.

Lunds kommuns särskilda förtjänsttecken, som består av var sin medalj i silver med Lunds medeltida sigill i relief samt ett diplom, delas ut vid en ceremoni i Stadshallen, Stortorget i Lund, fredagen den 11 december klockan 18.00.

Välkomna att vara med vid utdelningen!

För mer information eller kommentarer, kontakta:

Allan Larsson, regeringens chefsförhandlare för ESS, tfn: 0702 - 21 22 23

Colin Carlile, föreståndare för ESS Scandinavias sekretariat, tfn: 0761-33 33 99

Annika Annerby Jansson (M), kommunfullmäktiges ordförande, tfn: 070-327 99 68

FAKTA Lunds särskilda förtjänsttecken

Lunds kommun delar ut förtjänsttecken till en eller flera personer som på ett särskilt sätt gjort värdefulla insatser för kommunen. Det särskilda förtjänsttecknet är så nära man kan komma att bli hedersmedborgare i Lund.

Förtjänsttecknet består av en medalj i silver med Lunds medeltida sigill i relief samt ett diplom.

Första gången Lunds kommun delade ut förtjänsttecken var år 1954.