Skip to main content

Centrum och fler bostäder i Stångby

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 20:37 CEST

Den tänkta utbyggnaden av Stångby sett från väster.

Nu är det dags för nästa steg i utbyggnaden av Stångby. Byggnadsnämnden tog ikväll beslut om samråd för en ny stor detaljplan, Stångby öster II. – Vi är stolta över planerna för Stångbys utbyggnad. Det är ett bra utnyttjande av marken med tät bebyggelse, många nya bostäder och ett centrum med service som Stångbyborna länge efterfrågat, säger Björn Abelson, (S) byggnadsnämndens ordförande.

En livsmedelsbutik står högt på önskelistan bland många Stångbybor liksom annan service som vårdcentral, gym med mera. Detaljplanen, som blir den östra halvan av Stångbys nya centrala delar, innehåller bland annat ett torg med livsmedelsbutik och andra lokaler. Det planeras även för distriktssköterskemottagning, en lågstadieskola, förskola, park och nästan 900 nya bostäder, både flerbostadshus och enbostadshus.

Detaljplanen har småstadens och trädgårdsstadens skala med tät bebyggelse, som mest fyra våningar närmast stationen och lägre bebyggelse längre ifrån.

Planen gör det även möjligt att flytta tågstationen norrut så att den ligger mellan det gamla stationshuset på västra sidan och det nya torget på östra sidan. Här kommer många människor att röra sig varje dag – på väg till och från jobbet, skolan eller olika fritidsaktiviteter, för att handla eller för att träffas.

– I planeringen av Stångbys utbyggnad tänker vi på helheten även om det är uppdelat i olika detaljplaner. Stångbystråket har en viktig funktion för hela Stångby. Med stationen i centrum knyter stråket samman östra och västra Stångby, säger Ole Kasimir, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Under samrådsperioden kommer stadsbyggnadskontoret bjuda in till möte i Stångby där Stångbyborna och andra intresserade är välkomna att diskutera detaljplanen.

Stångbys utveckling
I juni vann en stor detaljplan för utbyggnad av Stångby laga kraft, nu fortsätter utvecklingen av Stångby. Befolkningen i Stångby har nästan tredubblats sedan år 2000 då där bodde 658 personer. Inom de kommande åren kan ännu fler flytta hit.

Kommunen arbetar för hållbar stadsutveckling och Stångby har redan idag en station som kopplar regionens infrastruktur och dess arbetsplatser till orten. Det går även lätt att cykelpendla de fem kilometrarna in till Lund. Stångby har den lilla ortens fördelar samtidigt som stadens utbud är nära.

Kontakt

Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69.
Ole Kasimir, planchef Lunds kommun, 073-448 53 60