Skip to main content

Christensen & Co Arkitekter A/S vinnare av projekttävlingen kring Kristallen

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 12:10 CET

Flexibel, kreativ och multifunktionell. Arkitektbyrån Christensen & Co Arkitekter A/S har med sitt förslag Fjädern utsetts till vinnare i projekttävlingen kring utformning av Lunds kommuns nya förvaltningsbyggnad i kvarteret Kristallen i Lund. Det presenterade juryn för Kristallen fredagen den 29 januari 2010.    

I juni 2009 bjöd Lunds kommun i samråd med Sveriges Arkitekter in till en projekttävling med syftet att få fram förslag till utformning av Lunds kommuns nya förvaltningsbyggnad i kvarteret Kristallen väster om Lunds centralstation. Fem arkitektbyråer/team deltog i tävlingen och inkom med sina förslag i början av november. Därefter har förslagen ställts ut och en jury för Kristallen har bedömt de fem förslagen. Fredagen den 29 januari presenterade juryn det vinnande förslaget. 

Arkitektbyrån Christensen & Co Arkitekter A/S i Köpenhamn har tagit fram det vinnande förslaget - Fjädern.

Juryn motiverar sitt beslut enligt följande:
”Förslaget presenterar en unik byggnad med kreativa och kompetenta lösningar för platsen, programmet och innehållet.

Väl gestaltad är Fjädern en byggnad som kombinerar säker form med en flexibel och utvecklingsbar funktion.

Det nya Brotorget blir med sin formmässigt säkra utformning en multifunktionell plats med stark identitet.

Fjädern visar med ett helhetsgrepp en profilbyggnad av stor dignitet för både medborgare och medarbetare.”

Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande. Det vinnande förslaget kommer att ställas ut på Stadsbiblioteket i Lund. 

- Det vinnande förslaget är riktigt bra. Byggnaden har en egen identitet som både är välkomnande och inbjudande för besökare och medarbetare. Här finns stora möjligheter för en flexibel och modern arbetsplats och samtidigt en mötesplats för invånare, företag och andra besökare. Torget vid byggnaden knyter samman östra och västra centrum på ett naturligt sätt. Det ger ett stort mervärde för såväl gång- och cykeltrafiken som för stadsbilden. Byggnaden och miljön runt omkring blir både funktionell och vacker, säger Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör och juryns ordförande. 

- Vi är mycket stolta över att juryn har valt vårt förslag ”Fjädern” som vinnare i arkitekttävlingen. Vår ambition har varit att skapa en ny byggnad som öppnar sig till parken och det nya brotorget och underlättar invånarnas kontakt till de olika förvaltningarna. Vi har också strävat efter att rita en modern byggnad som passar väl in Lunds profil och tar till vara närheten till Bjeredsparken och järnvägen samt skapar en stadsmässig sammanhållning med det kommande Sockerbruksområdet. ”Fjädern” har en ambitiös miljöprofil och vi är övertygade om att ”Fjädern” kommer att skapa ramarna kring en kreativ och modern arbetsplats, säger Michael Christensen, direktör vid Christensen & Co Arkitekter A/S. 

För mer information eller kommentarer, kontakta:

Juryn för Kristallen:

Jurymedlemmar, Lunds kommun:
Jan-Inge Ahlfridh, ordförande, kommundirektör, tfn: 046 - 35 59 20
Per-Olof Järvegren, ledamot, servicedirektör, tfn: 046 - 35 51 11
Inga Hallén, ledamot, stadsbyggnadsdirektör, tfn: 046 - 35 63 38
Bengt Aronsson, ledamot, stadsarkitekt, tfn: 046 - 35 58 18
Jan-Christer Sandh, ledamot, fastighetschef, tfn: 046 - 35 51 10
Mats Helmfrid, (M), kommunalråd, tfn: 046 - 35 69 51
Anders Almgren, (S), kommunalråd, tfn: 046 - 35 52 80 

Jurymedlemmar utsedda av Sveriges arkitekter:
Ari Leinonen, ledamot, arkitekt, tfn: 08 - 50 60 16 56
Ann Bergsjö, ledamot, landskapsarkitekt, tfn: 040 - 41 54 33

Christensen & Co Arkitekter A/S:
Michael Christensen, arkitekt maa – direktør, tfn: +45 23 96 86 00
Håkan Sandhagen, arkitekt maa l arkitekt sar/msa – projektchef, tfn: +45 22 65 43 57

FAKTA Projekttävlingen kring utformning av Kristallen
I juni 2009 inbjöd Lunds kommun till en projekttävling i samråd med Sveriges Arkitekter. Syftet var att få fram förslag till utformning av en ny förvaltningsbyggnad där fem av Lunds kommuns förvaltningar kan samlokaliseras. Byggnaden skall också fungera som ett serviceinriktat centrum för medborgarna. Tävlingsuppdraget omfattade även att lösa utformningen av platsen runt byggnaden där stora flöden av människor rör sig till fots, med cykel, bil eller tåg.

Fem arkitektkontor/team har deltagit i tävlingen:

  • Lund & Valentin arkitektur och design AB
  • 3 x N A/S med samarbetspartnerna COWI A/S och COWI AB
  • Tony Fretton Architects
  • FOJAB Arkitekter AB i samarbete med Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitektkontor AB och Malmström & Edström Arkitektkontor AB
  • Christensen & Co Arkitekter A/S

Tävlingsuppgiften var att föreslå en utformning av en ny förvaltningsbyggnad och ett anslutande torg enligt de förutsättningar som angavs i programmet.

Samtliga fem arkitektkontor/team inkom inom utsatt tid, den 4 november 2009 med godkända förslag:

  • Fjädern
  • Murgröna
  • Stad i hus
  • Öppet hus
  • Öst möter väst

En jury har bedömt förslagen utifrån de kriterier som legat till grund för tävlingen samt utifrån de krav och önskemål som ställts i tävlingsprogrammet: arkitektonisk gestaltning, funktion, utvecklingsbarhet, genomförbarhet och hållbarhet.

Fredagen den 29 januari 2010 presenterades det vinnande förslaget – Fjädern - som tagits fram av arkitektbyrån Christensen & Co Arkitekter A/S i Köpenhamn.