Skip to main content

Fiskodling och forskningssamarbeten vann juryns hjärta

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 20:26 CEST

Markanvisningstävlingen för centrala Brunnshög avgjord. De fem aktuella byggrätterna ligger i det rödmarkerade området på bilden.

Hög miljöambition, spännande tekniksamarbeten och kluriga smart-city-lösningar. Det är vinnande koncept när juryn nu valt vilka byggaktörer som får möjlighet att köpa mark av Lunds kommun och bygga bostadshus i centrala Brunnshög.

Markanvisningstävlingen för etapp 1 i centrala Brunnshög är avgjord och på onsdagen beslutade tekniska nämnden att ge Sundprojekt AB, Sydö Property AB, Midroc Property Development AB samt Wästbygg projektutveckling Sverige AB möjligheten att förvärva byggrätterna som ingick i vårens markanvisningstävling för centrala Brunnshög.

De fyra aktörerna valdes ut bland 28 inlämnade bidrag. Juryn bestod av Anita Wallin, exploateringschef, Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Jon Andersson, chef för miljöstrategiska enheten, Malin Sjögren, stadsarkitekt, och Per Bengtsson, extern expert på smart-city-lösningar.

Utgångspunkt för juryns bedömning har varit Brunnshögs hållbarhetsmål, som handlar om att minimera klimatpåverkan, balansera den goda jorden och maximera upplevelserna.

På de aktuella byggrätterna kommer det sammanlagt att byggas cirka 180 nya bostäder, både bostads- och hyresrätter, med närhet till spårvägshållplats, handelskvarteret med Ica och till den nya Nobelparken.

Avgörande för tilldelningen har varit att företagen i sina anbud visat nytänkande och höga ambitioner för framtidslösningar. Breda samarbeten med universitetet samt teknik- och arkitektföretag har också premierats i bedömningen, eftersom det kan bidra till utveckling av nya produkter, tekniker och arbetssätt.

De vinnande bidragen presenterar till exempel sensorstyrd energiförbrukning, smarta förslag till delandeekonomi och till och med lokal produktion av fisk och växter.

– Det är fantastiskt att få möjlighet att testa riktigt innovativa och hållbara lösningar på Brunnshög. Förhoppningen är att de lösningar som testas här sedan ska kunna utvecklas och spridas till andra projekt, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Byggstart blir det tidigast mot slutet av 2018 och bostäderna kan då vara klara för inflyttning ungefär 2019-2020.

Juryns motiveringar:

Sundprojekt (byggrätt C)

”Sundprojekts anbud är fullt av kluriga, inlevelsefulla och smarta lösningar av större eller mindre betydelse. Det är konkret och innovativt i särklass. Konsortiet med teknikleverantör och forskare ger trovärdighet och höjd – här finns anledning att förvänta att kunskap ska generera innovation. Sensorer kommer att användas för att göra livet enklare och roligare med mindre resursåtgång. Juryn förordar anbudet för markanvisning.”

Midroc (byggrätt E)

”Midrocs anbud är konkret och med mycket hög kvalitet inom samtliga de efterfrågade områdena gröna lösningar, energi och hållbarhet, mobilitet, smart-city-lösningar och arkitektonisk kvalitet. Här finns också åtgärder för delande. Den höga generella nivån, trovärdigheten och konkretionen gav lovord från samtliga tillfrågade experter och juryns medlemmar. Bredden, ambitionsnivån och det generella nytänkandet gör att juryn förordar att Midroc erbjuds en byggrätt.”

Sydö (byggrätt A + D)

”Sydö utmärker sig speciellt genom ett intressant brett sammansatt konsortium med forskningssamarbete. Dessutom är anbudet i högsta klass när det gäller nytänkande och bredd. Att pröva lokal produktion av inomhusodlad fisk och växter och sälja på plats skulle ge Brunnshög en testbädd i toppklass. Beskrivningen av den smarta arkitekturen är övertygande och att kombinera energieffektivitet, -produktion med sinnliga upplevelser är viktigt. De nya digitala lösningarna för hemarbete, utomhuslärande, delandeekonomi är exempel på anbudets bredd och innovationslöfte. Anbudet förordas för markanvisning.”

Wästbygg (byggrätt B)

”Wästbyggs anbud är övertygande med hög miljöambition och smart-city-koncept i framkant. Konsortiet består av teknikleverantör, arkitekt och byggare som ger klara besked om vad företaget åtar sig att leverera. Anbudet är konkret, trovärdigt och med bredd på hållbarhetsåtgärderna. Kvaliteten på anbudet gör att juryn förordar markanvisning.”

För mer information se bifogad PDF.

Kontakt: 

Emma Berginger (MP), ordförande tekniska nämnden, 072-194 05 44

Eva Dalman, projektchef Brunnshög, 070-535 58 71