Skip to main content

Fokus på bedömning och likvärdighet i förskolan

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 13:19 CEST

Christian Eidevald, fil. dr. i pedagogik och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, kommer till Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 19 maj för att föreläsa om bedömning och likvärdighet i förskolan.

Christian Eidevald är universitetslektor i ämnesdidaktik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Stockholms universitet, samt docent i pedagogik med inriktning mot kunskapsbedömning.

Samtliga Lunds kommunala pedagoger i förskolan är inbjudan att delta vid föreläsningen, samt skolledare inom samtliga skolformer, vilket tillsammans blir cirka 900 åhörare.

Föreläsningen är startskottet för ett gemensamt flerårigt utvecklingsarbete för samtliga förskolor inom barn- och skolförvaltning Lunds stad.

Journalister är välkomna att delta vid seminariet.

Plats:
Färs & Frosta Sparbank Arena, Lund

Agenda:
08.30  Mats Jönsson, skoldirektör för barn- och skolförvaltning Lunds stad, inleder
08.40  Arbetsgruppen för bedömning för förskolans lärande (BFFL)
09.00  Christian Eidevald, fil. dr. i pedagogik och lektor i barn- och ungdomsvetenskap, föreläser om systematiska analyser för utveckling i förskolan
10.00  Paus
10.30  Christian Eidevalds föreläsning fortsätter
12.00  Avslutning

För mer information, kontakta:

Cecilia Rietz, utvecklingsledare, barn- och skolförvaltning Lunds Stad,
cecilia.rietz@lund.se, 046-35 82 92

Peter Nyberg, skolområdeschef, barn - och skolförvaltning Lunds Stad,
peter.nyberg2@lund.se, 046-35 75 25


Bifogade filer

PDF-dokument