Skip to main content

​Frågor om fritid hjälper kommunen att prioritera

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 12:27 CEST

Foto: Colorbox

Imorgon dimper det ner en enkät i brevlådan hos 2700 kommuninvånare. Det är Lunds kommun som på detta sätt vill be medborgarna om hjälp med att utvärdera och utveckla kultur- och fritidsverksamheten.

Varje dag arbetar Lunds kommun för att erbjuda alla kommuninvånare ett mångsidigt och berikande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. För att ta reda på vad medborgarna tycker om detta utbud, genomförs regelbundet en kultur- och fritidsvaneundersökning. Den senaste undersökningen genomfördes 2012 och det är nu dags att fråga invånarna igen.

– Eftersom vi hanterar skattepengar är det vår skyldighet att se till att våra resurser används på ett sätt som ger största möjliga nytta för Lunds kommuninvånare. Att utförligt utvärdera verksamheterna är därför en självklarhet för oss, säger Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör i Lunds kommun

I undersökningen ombeds ett representativt urval av kommuninvånarna att svara på frågor om vad de gör på fritiden idag och vad de skulle vilja göra i framtiden. Detta för att både utvärdera den befintliga verksamheten och för att ge en vink om framtidens behov och önskningar.

– Undersökningen är ett mycket värdefullt verktyg, som hjälper oss att få kunskap om var förbättringar kan genomföras i våra verksamheter. Eftersom undersökningen sker regelbundet kan vi dessutom utvärdera tidigare satsningar och om genomförda åtgärder har fått önskad effekt, konstaterar Urban Olsson


För mer information:

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Lunds kommun
Direkt: 046-359 52 14
E-post: urban.olsson@lund.se

Mats-Ola Nilsson
Utvecklingsstrateg
Lunds kommun
Direkt: 046-35 52 05
E-post: mats-ola.nilsson@lund.se