Skip to main content

Gott betyg till Kriscentrum, men var är männen?

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 15:14 CET

Det är ett gott betyg, till och med ett mycket gott betyg, som Kriscentrum mellersta Skåne får av sina hjälpsökande i en utvärdering från i somras.

-         Resultatet stärker oss men visar också på en del av de dilemman som vi fortfarande behöver beakta, säger Staffan Persson, chef för mottagningen.

Att inom en och samma verksamhet ta emot våldets tre aktörer, det vill säga: den våldsutsatte, våldsutövaren och observatören, kan ha både för- och nackdelar. Personalen på Kriscentrum tycker att det är väldigt positivt att ha möjlighet att ta emot alla parter i en familj där det har förekommit våld, men vad tycker besökarna egentligen?

Jo, det kan vara knepigt. Men de över 100 enkätsvar som kom in under utvärderingen visar samtidigt med få undantag att de personer som söker sig till Kriscentrum både får bra hjälp, känner sig väl omhändertagna och förstådda.

Kriscentrum hade förra året över 450 personer i behandling vilket var en ökning med 25 procent från 2009. Av besökarna var dock bara 144 män, jämfört med 230 kvinnor (resten barn).

-         Männen förlorar egentligen mer än kvinnorna på att inte ta tag i sin ilska, aggressivitet och våldsbenägenhet, fortsätter Staffan. De förlorar både sin kvinna och skadar relationerna till sina barn, vänner och släktingar.

Den sociala utförsbacken har därmed startat och på vägen utför görs ännu fler förluster och sårbarheten bara ökar för våldsamma män.

-         Vi skulle behöva nå ut mer, säger Staffan. Framförallt till männen som inte alls söker sig hit lika ofta som kvinnorna. Utvärderingen ger oss råg i ryggen. Att komma hit hjälper faktiskt!

Kontakt för mer information, Ansvarig chef: Staffan Persson, 070-300 39 70, staffan.persson@lund.se

Bilaga till pressmeddelandet: En kortare sammanställning av utvärderingen finns bifogad.

På hemsidan www.lund.se/Hjälp & omsorg/Akut hjälp/Kriscentrum och kvinnojour/Kriscentrum i mellersta Skåne hittar du utvärderingen i sin helhet.

Om Kriscentrum i mellersta Skåne: Kriscentrum är en samtalsmottagning för kvinnor, män, ungdomar och barn som blivit utsatta för, upplevt eller utövat våld i nära relationer. Besöken kostar inget och det förs inga journaler. Kriscentrum drivs gemensamt av Lund, Eslöv, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma, Höör och Hörby kommuner, samt Svenska Kyrkan.

Kriscentrum i mellersta Skåne är en samtalsmottagning för kvinnor, män, ungdomar och barn som blivit utsatta för, upplevt eller utövat våld i nära relationer. Besöken kostar inget och det förs inga journaler. Kriscentrum drivs gemensamt av Lund, Eslöv, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma, Höör och Hörby kommuner, samt Svenska Kyrkan.

Bifogade filer

Word-dokument