Skip to main content

Högevall första idrottsanläggning med nya HBTQ-certifieringen – firar med regnbågstårta

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 15:34 CET

Sedan i hösten 2015 har Högevall genomgått en process för att bli en HBTQ-certifierad anläggning. Det är RFSL som står för certifieringen och den har bestått av fyra heldagsutbildningar med workshop, tester och gruppdiskussioner. Anledningen till att Högevall har satsat på en certifiering är att man vill bli ännu bättre på att vara tillgänglig för alla, och samtidigt värna om den egna psykosociala arbetsmiljön.

- Vi är en anläggning som vänder sig till en mångskiftande allmänhet. Som sådan är det viktigt att vi är tillgängliga för allaoavsett ursprung, religion, funktionshinder och också könsidentitet eller sexuell läggning, säger enhetschef Thomas Lindhard.

- Vår certifiering gör oss också till en attraktiv arbetsgivare och vi har sett en ökning i antalet ansökningar till våra tjänster på senare tid. Certifieringen ligger också helt i linje med Lunds kommuns mål for ökad kvalitet och tillgänglighet. Vi ser den som ett steg i att vara den moderna och långsiktiga verksamhet vi vill vara. Jag vet att gäster och personal på Högevall är stolta över anläggningen och jag känner mig övertygad att det kommande året med implementeringen av HBTQ certifieringen kommer att lyfta detta ytterligare, fortsätter Thomas Lindhard.

För personalen innebär certifieringen mer än bara ett intyg och ett diplom. Att arbeta med HBTQ-frågor har väckt många tankar och också bidragit till att personalen fått ökad förståelse för minoritetsgrupper generellt.

- Jag tycker man har fått mycket bättre förståelse för att alla kanske inte är som jag, och vilka svårigheter det kan föra med sig, säger badvärd Ibb Lampič Aaltonen. Att man som homosexuell måste ”komma ut” inte bara en gång, utan hela tiden – på jobbet, för nya bekanta, inom sjukvården, osv – för att det oftast förutsätts att man heterosexuell, det var nytt för mig, fortsätter Aaltonen.

Högevall blir första anläggning att få RFSLs senaste certifiering med inriktning mot sport och idrott. RFSL har gjort en särskild satsning på certifieringsprocessen då man certifierar idrottsanläggningar.

- Det är speciellt med idrottsanläggningar eftersom de utgörs av så könade miljöer. Det finns också en lång historia av heteronormativitet inom idrotten, som man får belysa särskilt, säger Ida Ali Lindqvist, utbildare vid RFSL.

På Högevall har nyheten om certifieringsarbetet fått gott mottagande och man redan sett att arbetet har fått positiva effekter både hos anställda och besökare.

- Det känns jättekul att vi nu blir HBTQ-certifierade, säger samordnande verksamhetsledare Stefan Sjöström. Vi är en av de första badanläggningarna i Sverige att göra detta och personalen känner sig stolt över att ha den här kunskapen med sig. Många av våra besökare har hört av sig och berättat att de uppskattar att vi gör det här arbetet.

Certifieringen firas på fredag 22/1 klockan 14.30 på Högevall. Kultur och fritidsnämndens förvaltningschef Urban Olsson och Idrotts- & Fritidschef Dan Kanter är på plats för att fira, tillsammans med badgäster, personal och representanter från Stolt i Lund.

För mer info, kontakta Enhetschef Thomas Lindhard. Thomas.lindhard@lund.se eller 046-359 48 71

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.