Skip to main content

Invigning av offentligt konstverk av Eva Löfdahl i Stadsparken och pressvisning av Se konsten på Lunds konsthall

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 15:45 CEST

Pressmöte och invigning i Stadsparken fredagen den 12 september kl 11
Offentligt konstverk av Eva Löfdahl i Stadsparken vid Högevall
Kalender 1/11 2011–31/3 2012, Högevallsbadet, Lund, 2012

Eva Löfdahl debuterade i början av åttiotalet och har sedan dess lyckats hitta en helt egen väg. Hennes strävan har varit att materialisera en ganska ogripbar tillvaro med både främmande och vardagliga inslag. Så här i efterhand kan betraktaren lägga märke till hur konsekvent hon omformat särpräglade uttryck från olika tider till stringenta och, paradoxalt nog, tidlösa konstverk. Konstverk som ändå förmår berätta något om sin tillkomsttid.
I sitt offentliga verk för Högevallsbadet i Lund, Kalender 1/11 2011–31/3 2012, utfört 2012, utgick Löfdahl från 2000-talets fascination för datum. Inför skiftet från 1900-tal till 2000-tal rådde utbredd oro för den så kallade ”millenniebuggen”, något som senare följts upp i fixeringar vid symboltyngda datum som 06-06-06, 08-08-08 eller 11-11-11. Kanske kan man här ana en längtan att kunna förstå och tygla tidens flykt.
Mellan den 1 november 2011 och den 31 mars 2012 gjorde Löfdahl en gipsskulptur om dagen. Denna period inträffade under Högevallsbadets ombyggnad. Gipsskulpturerna gjöts sedan i brons och träddes på väldiga stavar utanför badhuset. Där står de nu som en visuell dagbok, en kalender. Sammanlagt innehåller dessa stavar 152 bronsavgjutningar.
Löfdal förklarar: ”Verket är en kalender där varje dag representeras av en form. Denna enhet, en klump som kan variera i storlek och form, kan liksom en dag vara långdragen, slätstruken eller händelserik. Händelser syns bokstavligen som intryck och uttryck. Tidsaxeln är vertikal, månaderna är konstruerade som grillspett.”
Eva Löfdahl, född 1953 i Göteborg. Verksam i Stockholm. Utbildad vid Konstfack i Stockholm 1975–1980 och vid Byam Shaw School of Art i London. I början av åttiotalet ingick hon, tillsammans med Max Book och Stig Sjölund, i den omtalade Walldagruppen. I Lund har man senast kunnat se Eva Löfdahls konst i separatutställningen π och omkring i Lunds konsthall sommaren 2009. Konstnären kommer närvara vid pressmötet.


Pressvisning på Lunds konsthall fredagen den 12 september kl 12
Se konsten
Lunds konsthall 13-20 september 2014

Utöver det ordinarie utställningsprogrammet 2014 uppmärksammar Lunds konsthall konsten i stadsrummet. Under åtta dagar i september lyfter vi fram ett urval av offentliga konstverk, inte bara på stadens gator och torg utan även på andra mer undanskymda platser. I Lund finns många offentliga konstverk värda att upptäcka på nytt. Projektet Se konsten består av olika delar. Vi visar ett urval av skisser och modeller av offentliga konstverk inne på konsthallen och erbjuder guidade konstrundor genom staden. Dessa visningar sker till fots, med cykel eller buss. Vid några tillfällen kommer en konstnär att vara med och presentera sitt eget konstverk.
Den offentliga konsten i Lund tillkommer i första hand på initiativ av kommunen, men också staten, universitetet, kyrkan och privata byggherrar är aktiva aktörer. Kommunens – eller i själva verket lundabornas – konstverk produceras i samband med uppförandet av en ny byggnad eller vid mer omfattande ombyggnation. Då avsätts en del av den planerade byggbudgeten till konst, närmare bestämt en och en halv procent. Utöver detta går en halv procent till en gemensam renoveringsfond som omfattar alla kommunala konstverk. De flesta byggnader som uppförs av kommunen är skolor och serviceboenden, men emellanåt förekommer större projekt som ett badhus, en arena eller ett kommunalhus.
Lunds kommuns offentliga konst är i allmänhet avsedd för en bestämd byggnad och för den verksamhet som bedrivs där. Även om konstverken ofta är väl tillgängliga för allmänheten är detta inte en uttalad prioritering. De kommunala konstverk som återfinns på torgen eller på andra mer framskjutna plaster i staden har ofta några år på nacken. Kanske något att fundera över, eftersom den konst som placeras i stadsrummet i regel har lång livstid och oundvikligen blir en viktig del av stadens identitet.
Med projektet Se konsten vill vi öka medvetenheten om den konst som finns i Lund, var den finns och vad den gestaltar. I konsthallen visas modeller och skisser av konstnärerna Mats Andersson, Bianca Maria Barmen, Carl Boutard, Barbro Bäckström, Ann Böttcher, Alexander Calder, Eduardo Chillida, Cecilia Edefalk, Jörgen Fogelquist, Liam Gillick, Tiril Hasselknippe, Olav Christopher Jenssen, Atti Johansson, Clay Ketter, Matts Leiderstam, Anna Ling, Eva Löfdahl, Ingegerd Lundahl Olsson, Oscar Reutersvärd, Vassil Simittchiev, Sophie Tottie, Thale Vangen, Magnus Wallin, John Wipp och Anders Österlin.
Konstrundorna, som är en viktig del av projektet, omfattar konstverk av dessa konstnärer och många andra. Tidpunkter annonseras fortlöpande på vår hemsida: http://www.lundskonsthall.se 

Se dansen
This is that – Philippe Blanchard
Lunds konsthall 18 & 19 september kl 19

I installationsföreställningen This is that undersöker franskfödde koreografen Philippe Blanchard det flyktiga i våra identiteter. Om vi alla är unika och utbytbara på samma gång, vad gör det med vår personlighet? Det är ett vitsigt men också avskalat verk där detaljer och ledtrådar ger publiken många tolkningsmöjligheter. This is that är en del av Se dansen, ett ambulerande koncept där Lunds kommun visar samtida dans på olika platser i Lund.

Föreställningens längd: 60 min utan paus. Biljetter: 120 kr, student/pensionär/under 18 år 60 kr. Bokning via Biljettbyrån tel. 046-13 14 15 eller ticnet.se.


Presskontakt: Madeleine Malmsten, telefon 070-9910055,  madeleine.malmsten@lund.se

Lunds konsthall, Mårtenstorget 3, 223 51 Lund  http://www.lundskonsthall.se/