Skip to main content

Järnåkraskolan i Lund först i Sverige med NAGG

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 10:47 CEST

Som första skola i landet testar Järnåkraskolan i Lund mobiltjänsten NAGG i höst. Tjänsten syftar till att öka dialogen om skolmaten mellan förälder och barn.

NAGG är en mobiltjänst som utvecklats av fyrabarnspappan Pär Bergkvist, som också skapat bloggen 100 skolkök på 1 år, där han äter sig igenom 100 skolluncher i skolmatsalar över landet. Järnåkraskolan i Lund får som första skola i Sverige prova tjänsten kostnadsfritt under perioden 13 september – 30 november 2010. 

Tjänsten går ut på att föräldrarna ska få veta vad och hur mycket ens barn äter i skolan varje dag, och tjänsten hoppas kunna främja dialogen kring skolmaten.

Efter skollunchen skickar eleven ett sms om hur mycket han eller hon ätit till lunch. Eleven knappar in någon av siffrorna 0-3 på sin mobiltelefon:

0 = jag har inte ätit någonting alls

1 = jag har ätit väldigt lite

2 = jag har ätit ganska mycket

3 = jag har ätit mycket

Barnens sms går till NAGGs databas, som sedan skickar det vidare till föräldrarna. Föräldern ser då hur mycket och vad barnet ätit. Databasen lagrar all statistik och håller reda på menyerna, så det behöver varken elev eller förälder tänka på.

- Järnåkraskolan ser positivt på möjligheten att prova den nya tjänsten. Det finns en tydlig koppling mellan prestation i skolan och att man faktiskt äter ordentligt. Därför är det viktigt för oss att understödja möjligheten att på ett bra sätt följa upp hur kopplingen mellan att äta och lära fungerar. Och här kan NAGG vara ett sätt, säger Pelle Persson rektor på Järnåkraskolan.

Testperioden med NAGG på Järnåkraskolan kommer också att följas av Måltidsservice inom Lunds kommun:

- Ordet nagg är Stockholmsslang för mat. Skolmaten ger 1/3 av dagsenergiintaget och med denna tjänst kan föräldrar inspireras till att övriga måltider blir bra komplement för ett bra näringsintag under hela dagen, säger Gertrud Sonesson, kostchef i Lunds kommun. 

För ytterligare information om testperioden av NAGG vid Järnåkraskolan, kontakta:

Pelle Persson, rektor Järnåkraskolan, tfn: 046 – 35 72 01

Gertrud Sonesson, kostchef Lunds kommun, tfn: 046 – 35 51 50

Pär Bergkvist, NAGG, tfn: 0703-18 45 43