Skip to main content

Lund får stadsbuss med unik hybridteknik

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 07:00 CET

Stadsbussarnas senaste tillskott är en gasdriven buss vars hybridteknik återanvänder bromsenergi vid start vilket minskar bränsleförbrukning och utsläpp. Tomas Avenborg, ordförande i tekniska nämnden, deltar i visningen av bussen vid Lunds klimattält den 9 december, kl 11.00.

Den nya bussen har högre miljöprestanda än de övriga bussarna eftersom gasmotorn driver en hydraulikmotor som tar tillvara bromsenergin. Tekniken innebär att bränsleförbrukning och mängden skadliga utsläpp minskar med upp till 30 % jämfört med likvärdiga bussar, beroende på trafik. Detta är den första bussen av sitt slag i Sverige.

Den nya bussen kommer att trafikera servicelinjerna och är liksom alla andra stadsbussar i Lund gasdriven. Den nuvarande naturgasen kommer att ersättas av biogas inom kort vilket minskar koldioxidutsläppen ytterligare.

Tomas Avenborg, ordförande i tekniska nämnden, kommer till klimattältet kl 11.00 för att visa bussen tillsammans med representanter från kommunens kollektivtrafikkontor.

På gång i klimattältet den 9 december

Lunds klimattält vid Lund C är öppet 7-11 dec. I tältet visar olika aktörer inom kommunen upp klimatrelaterade idéer, lösningar och projekt. Onsdagen den 9 december ansvarar Tekniska förvaltningen och Lunds Renhållningsverk för tältet under rubriken ”Hållbara transporter”.

Hela dagen ges mer information om olika sätt att resa i Lund och om hur kommunen arbetar med att öka andelen hållbara transporter för att minska vår klimatpåverkan. Hållpunkter:

  • Kl 09.00-11.00 lanserar vi vår nya webbtjänst - Resejämföraren. Den hjälper dig att göra medvetna val av transportmedel. Kom till tältet och pröva!
  • Kl 11.00-13.00 kan du besöka en ny servicebuss med unik hybridteknik. Bussen tar tillvara sin egen bromsenergi och minskar därmed bränsleförbrukningen.
  • Kl 15.30-17.00 kan du se hur vad som verkligen händer när Lunds Renhållningsverk tömmer fyrfackskärl med sitt gasdrivna fyrfacksfordon. Visste du att detta är en Lundauppfinning som minskar privata resor till återvinningstationer och ger mindre tung trafik i bostadsområden?

För mer information:

För bussen: Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén, tfn 046-35 52 55
För resejämföraren och kommunens arbete med hållbara transporter: Anders Söderberg, 046-35 69 83