Skip to main content

Lunds näringslivspriser utdelade

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2017 14:30 CEST

Pristagarna från vänster: Arez Said, Rebar Ali, Richard Järnhäll, Ola Sjödin, Cecilia Nebel och Tor Sjödin. Foto: Peter Brinch

Återanvända kvalitetsmöbler, nyttiga sallader och konstruktiv journalistik hyllades i Lund när näringslivspriserna delades ut i Rådhuset under onsdagen. Priserna delas ut inom kategorierna Årets företagare, Årets nyföretagare och Årets Lundaköpman.

Årets företagare 2016

Pristagare:
Ola Sjödin
Soeco Kontorsmöbler AB

Motivering:
Affärsidén hos Årets Företagare bygger till stor del på att återanvända och förädla begagnade kvalitetsmöbler till nyskick som till största delen säljs för placering i offentliga och företagsmiljöer.
Verksamheten, som bedrivs i Dalby, engagerar många skickliga hantverkare, såväl inom företaget som ett stort antal fristående lokala entreprenörer. Ägarna har löpande nått sina tillväxtmål och nu arbetar man för att också etablera sig i Stockholm.
I företagets affärsplan finns inskrivet att socialt ansvarstagande och medmänsklighet skall vara en del av hur verksamheten bedrivs. En stor del av arbetsglädjen och framgången i företaget kommer från att mer än hälften av personalen har sitt ursprung i ett annat land än Sverige.
Vi gratulerar ägarna till företaget Soeco Kontorsmöbler AB med verksamhetsledaren Ola Sjödin och hans kompanjoner Tor Sjödin samt Richard Järnhäll till priset ”Årets Företagare i Lund 2016”.
Namnet ”Soeco” står för att företaget är ett Socialt (So) bolag med ekologisk agenda (eco).

Prisutdelare:
Företagarna Lund


Årets Lundaköpman 2016

Pristagare:
Arez Said och Rebar Ali
Grönt o’ Gott

Motivering:
Två unga entreprenörer Arez och Rebar som genom att tro på sin egen styrka, entusiasm kunnat skapa och driva ett företag som nu utvecklats till tre salladsbarer. Två i Lund, St. Gråbrödersgatan och Helsingkrona nation på Tornavägen och en i hamnen i Malmö.
Ari och Rebar har flera målsättningar:
- att hitta rätt plats för bra flöden av kunder
- servera en god och nyttig sallad till ett bra pris
- de vill också ge unga arbetslösa en chans.
- tron på att en bra, förstående mentor och coach ofta är vägen till ett första lyckat jobb för ungdomar. ” Vi minns hur det var” att kämpa för att ta sig fram.

De vill se fler unga lyckas! Det finns så många talanger!

Prisutdelare:
Handelsföreningen i Lund


Årets Nyföretagare 2016

Pristagare: 
Cecilia Nebel
Nebel Media AB

Motivering:
Cecilia Nebel och Nebel Media AB har genom att använda sitt kunnande inom journalistik, kommunikation och marknadsföring och sin (till synes) aldrig sinande energi, under 2016 byggt upp ett starkt varumärke och ett företag på uppåtgående.
Utöver det journalistiska samtalet, som är kärnan i Cecilias verksamhet och som vi bland annat fått njuta av i arrangemanget Late Night Lund, vill Cecilia föra fram vikten av konstruktiv journalistik och värdet i de positiva och goda nyheterna.
Under 2015-2016 har hon ingått i LNCs mentorsprogram. Uppdragen kommer nu från flera håll i landet och till sommaren väntar Almedalen och omsättningen i bolaget ökar stadigt.

Prisutdelare:
Lunds NyföretagarCentrum

Kontakt:
Per Persson, turism- och näringslivschef Lunds kommun, 046- 35 70 73, per.persson@lund.se
Gabriel Olsson, Lunds NyföretagarCentrum, 070-3362412, gabriel.olsson@lnc.ideon.se
Kent Persson, Företagarna i Lund, 070-9383711, kent.persson@glf.se
Mai von Gegerfelt, Handelsföreningen i Lund, 0708-98 31 68, info@handelsforeningen.se 

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 119 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.