Skip to main content

Ny satsning på sex och samlevnadsundervisning för nyanlända

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 08:39 CET

Under våren med start torsdagen den 26 januari erbjuds skolpersonal som arbetar med nyanlända en fortbildning i sex och samlevnadsundervisning. Under fyra tillfällen kommer deltagarna att gå igenom grunderna, diskutera och få exempel på metoder till klassrummet.

Personal i skolan saknar ofta fortbildning i sex och samlevnadsundervisning. Sedan år 2009 har Lunds kommun haft ett kommungemensamt stöd inom samordnande skolhälsovården som arbetar med fortbildning av skolpersonal inom området sex och samlevnad. Vårens utbildningssatsning syftar till att stärka, skapa nya möjligheter för och fördjupa arbetet med den ämnesintegrerade sexualundervisningen på språkintroduktionsprogram samt övrig undervisning för nyanlända. Utbildningen bygger på både teorigenomgångar och deltagarnas egna erfarenheter.

- Alla elever har rätt till en sexualundervisning av god kvalitet och i gruppen nyanlända finns ett stort intresse för de här frågorna, säger Åse Werner, utbildningssamordnare sex och samlevnadsundervisning i Lunds kommun.

- Vi vill utveckla och tillgängliggöra sex och samlevnadsundervisningen så att alla får möjlighet att ha en hälsosam sexualitet. I Lund arbetar vi hela tiden för att möta skolornas behov inom området sex och samlevnad och detta är en efterlängtad satsning ute på skolorna.

Ur innehållet:

  • Om sex och samlevnadsundervisning och antidiskriminering. Sex och samlevnad till nyanlända, hur och varför?
  • Att lägga upp och planera undervisningen.
  • Ämnesfördjupning i olika relevanta frågor.

Kontakt:

Åse Werner, utbildningssamordnare sex och samlevnadsundervisning i Lunds kommun, 046-359 41 43, ase.werner@lund.se

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.