Skip to main content

Ökad trygghet kring Lund C

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2015 07:00 CEST

Polisen har tillsammans med Lunds kommun tagit fram gemensamma medborgarlöften som rör området kring centralstationen, Knut den Stores torg, Bantorget och Clemenstorget. Allmänhet, verksamheter och fastighetsägare får nu möjlighet att lämna sina synpunkter på tryggheten i området.

Från och med måndag 30 mars kan allmänheten lämna synpunkter via en mobil app. Appen gör det möjligt att markera plats på karta och enkelt bifoga en bild. Närmare instruktioner finns på www.lund.se/trygghet. Synpunkter via appen kan lämnas till och med 17 april.

Den 8 april genomförs en trygghetsvandring för att skapa en samlad bild av trygga och otrygga platser i området. Vandringen genomförs av Lunds kommun och polis tillsammans med fastighetsägare och verksamheter som har sin bas i området, t ex restauranger, kontor och affärer.

Synpunkterna sammanställs sedan och förslag på åtgärder presenteras i en utställning på Stationen längre fram i vår. Beslutade åtgärder genomförs i höst.

Medborgarlöften

Inom ramen för "Lokala medborgarlöften i Lund 2015 " utlovar Polisen och kommunen ett antal konkreta aktiviteter inom det aktuella området. Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten bland lundaborna ska öka och att utsattheten för brott ska minska i det aktuella området.

Mer information

Lennart Larsson, säkerhetssamordnare, Lunds kommun, 046-35 84 63
Anna Karlsson, trafikmiljöingenjör, Lunds kommun 046- 35 52 40
Joakim Nyberg, Polisen i Lund, 0733-483070