Skip to main content

Olja för uppvärmning fasas ut i Lund

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 09:21 CEST

Användningen av olja för uppvärmning i Lunds kommun halverades mellan 2006 och 2007. Det visar statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Att användande av olja för uppvärming minskar är fortsättningen på en långvarig trend. Minskningen beror både på höga oljepriser och på en ökad medvetenhet om oljans påverkan på det globala klimatet. I Lunds kommuns miljöhandlingsprogram LundaEko finns flera åtgärder för att fasa ut olja från uppvärmningssystemet. Bland annat har Lunds kommun fattat beslut om att ingen av de egna byggnaderna ska värmas med olja efter år 2010.

EPC, Energy Performance Contracting, är Lundafastigheters satsning på framtiden genom ett samlat grepp om energi och miljöfrågor. Inom EPC-projektet renoverades 101 fastigheter under 2008, vilket ledde till att oljeanvändningen minskade med 90%. Istället för att använda olja för uppvärmning, togs 5 biobränsleanläggningar och 12 värmepumpsanläggningar i bruk. EPC-projektet har minskat energianvändningen i kommunens fastigheter med drygt 17%, vilket motsvarar energianvändningen i 400 villor, och medför en besparing på cirka 11 miljoner kronor per år.

LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB, hade 2007 tre oljepannor, varav två i Genarp. Dessa ersätts med anslutning till en halmeldningsanläggning i Genarp som ger fjärrvärme från biobränsle, vilket medför att också privata fastighetsägare kommer att kunna göra sig av med sina oljepannor. Lundafastigheter kommer att ansluta bland annat skolorna i Genarp till halmeldningsanläggningen, och därmed avveckla olje - och gasuppvärmningen i ännu fler byggnader.

- Fortsätter vi i den här takten blir Lund oberoende av olja för uppvärmning mycket snart, säger Lars Bergwall (C), ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.

Inom transportsektorn går det inte lika bra. Där har användningen av bensin och diesel ökat jämfört med 1990.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Bergwall (C), ordförande miljö och hälsoutskottet, Lunds kommun, tfn: 070 - 697 70 75

Jan-Christer Sandh, fastighetschef, Lundafastigheter, tfn: 046 - 35 51 10

Linda Birkedal, miljöstrateg, Lunds kommun, tfn: 046 - 35 64 02