Skip to main content

Placering i förskoleklass klar inför hösten 2018

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 08:00 CEST

Förskoleklass är från och med hösten 2018 obligatorisk för alla 6-åringar. Under vintern har vårdnadshavare till cirka 1.500 barn lämnat in önskemål om vilken skola barnet ska gå på. Under vecka 15 börjar placeringsbesluten att skickas ut.

Under de senaste åren har barn- och skolförvaltningen förändrat och förbättrat arbetet med skolplacering till förskoleklass. I år har ett verktyg, som utvecklats i samarbetet med stadsbyggnadsförvaltningen, använts för att mäta elevernas väg till skolan.

För att i än större utsträckning kunna tillgodose vårdnadshavares önskemål och erbjuda alla barn plats vid en skola nära hemmet, kommer Fågelskolan, Vegalyckan, Tunaskolan och Påskagängets skola att utöka verksamheten med ytterligare en förskoleklass per skola.

93 procent av dem som lämnat önskemål till kommunal skola får sitt förstahandsval tillgodosett. 


Kontaktperson

Jonas Eriksson, Barn- och skolförvaltningen
jonas.eriksson@lund.se