Skip to main content

Plusenergihus vann tävlingen på Södra Råbylund

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 09:00 CET

Arkitekt Johannes Igelström vann kommunens markanvisningstävling och vill nu bygga Sveriges energisnålaste plusenergihus på Södra Råbylund. Syftet med tävlingen är att stimulera bostadsbyggande med stark miljöprofil. Det vinnande bidraget valdes ut av en jury med representanter från Lunds kommun, Lunds Universitet och SLU Alnarp. 

Intelligenta hus med klimatskal

Johannes Igelströms förslag innebär tre bostäder på fastigheten Psalmen 1, omfattande 1.134 m2, belägen i Södra Råbylund i Lund. Hans ambition är att bygga Sveriges energisnålaste plusenergihus, hus som producerar mer el än de förbrukar. 

Byggnaderna ska bli optimerade med extremt isolerade klimatskal, energisnålt uppvärmningssystem, utvändig solavskärmning, energisnål belysning och intelligenta styrsystem. För att husen ska vara plusenergihus kommer solceller att vara dimensionerade för att producera mer el än elförbrukningen för drift, uppvärmning och hushållsström. 

Dagvattnet från projektet ska minskas genom att en dagvattentank anläggas för att försörja huset med vatten till WC och bevattning av trädgården. 

När det gäller markplaneringen kommer bl.a. plantering ske av olika fruktträd och bärbuskar som ger frukt vid olika tider på sommaren och hösten och plantering ske av kryddor i nära anslutning till kök och sommarkök. 

Motivering

Tio inkomna förslag har utvärderats av Jesper Arfvidsson, professor byggnadsfysik, Lunds universitet; Justyna Czemiel Berndtsson, doktor teknisk vattenresurslära, Lunds universitet; Tim Delshammar, lektor i landskapsplanering vid LTJ-fakulteten, SLU Alnarp; Helen Wiklund, miljöbyggsamordnare för Miljöbyggprogram SYD, Lunds kommun och Bengt Aronsson, stadsarkitekt, Lunds kommun.

Tävlingsförslagen har bedömts utifrån nytänkande, arkitektur, hållbarhet och grad av miljöambition avseende byggnaden och den yttre miljön.

Utvärderingsgruppen anser att Johannes Igelströms projekt är det bästa avseende miljöbyggnation bl.a. med tanke på energianvändning, beskrivning av fuktsäkerhet, dagvattenhantering och markanvändning.

Som vinnare kommer Johannes Igelström att erbjudas en preliminär markanvisning av fastigheten. Slutlig försäljning av marken kommer att kopplas till genomförandet, där redovisad beskrivning och vision ska överensstämma med reellt projekt.

För mer information: