Skip to main content

Pressinbjudan: Riksmöte i Lund om framgångsrikt vattenvårdsarbete

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 00:00 CEST

Vattenorganisationernas riksmöte 2014 arrangeras i Lund 22-23 september. Riksmötet är ett samarbete mellan Höje å, Kävlingeåns och Sege å vattenråd samt Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt och hålls på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund

Utöver representanter för vattenråden deltar bland andra generaldirektören för Havs-och Vattenmyndigheten, miljödirektören för Länsstyrelsen i Skåne och kommunalråd Christer Wallin för Lunds kommun. Dessutom deltar en filosofie gäddoktor för att lyfta behovet av fiskevårdsåtgärder som gynnar gäddan, en fisk som traditionellt prioriteras lägre än lax och öring. Program:

Dag 1: föredrag om vattenvårdsarbete på lokal, regional och nationell nivå

Dag 2: exkursioner längs Kävelingeån, alternativt Sege å och Höje å

För detaljerat program, se bifogad fil.

Vattenvård syftar till ett ekologiskt hållbart nyttjande och bevarande av våra hav, sjöar och vattendrag. Det kan t.ex. vara att minska övergödningen, kalka försurade sjöar eller återställa lekplatser för fisk.

Representanter från media som vill delta under någon del av programmet är välkomna att kontakta projektsekreterare Jonas Johansson på tekniska förvaltningen i Lunds kommun:

Jonas.Johansson@lund.se
Telefon: 046-356850