Skip to main content

Södra Brunnshög: trafikstörningar i Sölvegatan i augusti

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2015 11:30 CEST

Nu byggs infrastrukturen i Södra Brunnshög – de första kvarteren i den nya stadsdelen i nordöstra Lund. Byggområdet schaktas för fullt och nu börjar även arbetet med fjärrvärme i Sölvegatan, i höjd med Höjdpunkten.

Denna vecka (vecka 32) börjar arbetet med att riva refuger, de avstängda hållplatserna och växtligheten (se den aktuella platsen markerad på bild). Rivarbetet påverkar även den cykelparkering som finns vid den avstängda hållplatsen, Höjdpunkten. Cykelparkeringen behöver stängas och vi ber cyklisterna att hämta sina cyklar. Cyklarna som står kvar i vecka 34 kommer att forslas bort av Lunds kommun.

Gång- och cykelbanan mellan södra infarten till Sony-området och den gamla hållplatsen Höjdpunkten är nu avstängd på grund av grävarbetet. Gång- och cykelbanan på andra sidan Sölvegatan är körbar. Den kommer dock så småningom också att stängas, men ambitionen är att alltid ha en öppen gång- och cykelbana på ena sidan vägen under byggtid.

Preliminärt i vecka 34 stängs ett av körfälten i byggområdet på Sölvegatan. Trots det kommer trafiken att kunna flöda i bägge riktningar, även om framkomligheten tidvis kan bli begränsad. Det finns risk för köbildningar och vi ber trafikanterna att vara ute i god tid och följa trafikanvisningarna på plats.

Arbetet med att bygga infrastrukturen i och kring Södra Brunnshög kommer att pågå i ca två år (med start sommaren 2015). All aktuell bygg- och trafikinformation publiceras på denna webbadress: www.lund.se/bygge (se sidan ”Södra Brunnshög”).


När Södra Brunnshög är färdigbyggt kommer det att innehålla ca 700 bostäder och drygt 40 000 kvm kontor. Det blir en varierad och levande stadsmiljö som präglas av grönska, enkla material och hållbar arkitektur.


Kontaktperson för trafikfrågor:
Fredrik Gustavsson
Tekniska förvaltningen
fredrik.gustavsson@lund.se
046-35 52 29

Kommunikatör:
Jurate Paulsson
Tekniska förvaltningen
jurate.paulsson@lund.se
046-35 66 33