Skip to main content

Sölvegatan ger plats för nya namn

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 19:32 CEST

Stadsutveckling och spårvägen medför att Sölvegatan för första gånger blir kortare. Efter beslut av byggnadsnämnden byter den norra delen av gatan namn till Ideontorget, Ideongatan och Telefongatan.
- Det är en naturlig punkt att byta namn där eftersom gatan övergår till ett nytt torg och de nya namnen gör det lättare att hitta till byggnaderna som planeras på Ideon och Brunnshög, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Stadsutvecklingen längs spårvägen innebär att vissa gator förändras och behöver byta namn. Referensgruppen för namnärenden har tidigare i vår diskuterat namnförslag och ikväll var några av dem uppe för beslut i byggnadsnämnden.

Sölvegatan övergår från gata till ett torg vid den planerade spårvägshållplatsen öster om Ingvar Kamprads Design Center (IKDC). Byggnadsnämnden beslutade att torget ska heta Ideontorget, precis som spårvägshållplatsen. Efter torget och fram till rondellen på andra sidan motorvägen kommer gatan att byta namn till Ideongatan och den sista delen från rondellen upp till Solbjersvägen döps om till Telefongatan.

Namnändringarna innebär att några adresser kommer att ändras. Sölvegatan 41A-D som ligger norr om gatan och Sölvegatan 30 som ligger söder om, kommer att få adresser på Ideontorget. Öster om motorvägen kommer leveransadresserna Sölvegatan 51 och 53 också att ändras.

- Vi ser över adresserna i samband med att gatumiljöerna förändras. Vilket betyder att vi har kvar adresserna så länge det går, säger Jonas Andreasson, stadsingenjör på stadsbyggnadskontoret och den som leder arbetet med namnsättning och adressärende.

Kontaktpersoner

Jonas Andeasson 0734-48 51 63
stadsingenjör på stadsbyggnadskontoret och den som leder arbetet med namnsättning.

Björn Abelson 0736-22 92 69
(S) ordförande i byggnadsnämnden

Fakta
Sölvegatan som idag är cirka 2800 meter är en av kommunens längsta gator men så har det inte alltid varit. Gatan fick egentligen sitt namn redan 1883 i formen Sölvesgatan som sedan blev Sölvegatan 1923. Då sträckte sig gatan inte längre än cirka 200 meter. Den gick upp från Biskopsgatan till den dåvarande stadsgränsen, innan Geografen byggdes med adressen Sölvegatan 8. Efter dagens beslut kommer Sölvegatan att vara cirka 1450 meter lång.

Enligt kommunens namnwiki har Sölvegatan förändrats och varit uppe för beslut tio gånger. Första gången var i stadsfullmäktige 23 mars 1923.

Sölvegatans historia: http://kartor.lund.se/wiki/lundanamn/index.php/S%C3%B6lvegatan