Skip to main content

Spårvägschefen i Lund blir tillväxtchef i Eslöv

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 11:02 CEST

Marcus Horning, chef för projektkontoret Spårvagnar i Skåne (SPIS), blir tillväxtchef i Eslövs kommun. Han tillträder sin nya tjänst efter sommaren.

Marcus Horning blir ansvarig för en ny tillväxtavdelning inom kommunledningskontoret i Eslöv. Den nya avdelningen ska driva kommunens strategiska arbete med bland annat näringslivs- och handelsfrågor, folkhälsofrågor, planfrågor och exploatering.

– Det har varit väldigt spännande att arbeta med utvecklingen av spårvägar i Skåne men nu är det dags för nya utmaningar. Sommaren är en naturlig brytpunkt att lämna över stafettpinnen. Planerings- och förberedelsearbetet som pågått sedan projektstart övergår alltmer till ett skarpt genomförande, säger Marcus Horning.

Projektkontoret (SPIS) har arbetat sedan hösten 2011 med planering, utredning och förberedelser kring införande av spårvagnar i Lund, Malmö och Helsingborg. Bland annat har man utrett frågor om utformning och design, finansiering, vagnkoncept och upphandling samt drift- och underhåll.

Under 2014 har det blivit alltmer fokus på genomförande och byggnation av spårvägen i Lund, t ex genom förprojekteringen av infrastrukturen i staden, som hållplatslägen och placering av stolpar eller val av elsystem samt teknisk specifikation av spårvagnar.

Blir frågan om finansiering löst under innevarande år, så rullar de första spårvagnarna i Lund 2018.

– Marcus har gjort ett fantastiskt jobb och betytt mycket för förberedelserna i Lund. Han har bäddat väl för fortsättningen och vi önskar honom lycka till med sin nya tjänst i Eslöv, säger Håkan Lockby, chef för tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Det är totalt nio anställda på SPIS-kontoret. Bakom SPIS står kommunerna i Malmö, Lund och Helsingborg samt Region Skåne.

Kontakt:

Marcus Horning, +46 (0)733-498114, marcus.horning@lund.se.
Håkan Lockby, + 46 (0)705-565238, hakan.lockby@lund.se