Skip to main content

Tillsyn i butiker resulterade i anmälan om brott mot både tobakslagen och alkohollagen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 10:33 CEST

Inom ramarna för projektet SMIT, Samverkan Mot Illegal Tobak, genomfördes under tisdagen tillsyn i tobaksbutiker i Lund. Kommunens tillståndsenhet, polisen och skatteverket medverkade vid tillsynen.

Tillsyn genomfördes i två butiker i Lund. I den ena butiken påträffades  tobak utan varningstext vilket ledde till att tobaken beslagtogs. I samma butik beslagtogs även en mindre mängd vin som förvarades i anslutning till kassan. Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får inte heller förvaras där. Butiksägaren misstänks nu för brott mot både tobakslagen och alkohollagen.

Även i den andra butiken som besöktes upprättades anmälan om brott mot tobakslagen på grund av att butiken sålde tobak utan svensk varningstext.

Arbetet med att genom samordnad tillsyn motverka förekomsten av illegal tobak fortsätter under hösten. Målet är att all tobak som inte är lagligen märkt och beskattad ska bort från butikerna samt att minderårigas tillgång till tobak ska minska.

Länsstyrelsen i Skåne deltar i projektet genom att sprida SMIT-satsningen vidare till andra skånska kommuner. Länsstyrelsen medverkade därför under tisdagen vid tobakstillsyn i Eslöv.

För mer information, kontakta:

Annika Landfors, tillståndschef, Lunds kommun, annika.landfors@lund.se  Tel: 0702-116200

Jörgen Nilsson, närpolischef, Polismyndigheten i Skåne, jorgen-k.nilsson@polisen.se Tel: 0705-867605

 Håkan Johansson, folkhälsokonsulent. Länsstyrelsen i Skåne län, hakan.g.johansson@lansstyrelsen.se  Tel: 0702-074293