Skip to main content

Världskonferens om skolgårdar i Lund

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2016 07:11 CEST

Bild från förskolan Norpans utemiljö i Södra Sandby

Den 12–14 september är det dags för Sverige och Lund att axla värdskapet när det internationella skolgårdsnätverket ISGA, International School Grounds Alliance, arrangerar sin femte världskonferens om skolgårdar. Temat är hälsa och lärande – Green Grounds for Health and Learning.

Sverige, och i synnerhet Lund, ligger långt framme globalt sett när det gäller att se utemiljön som en självklar, utmanande och lustfylld plats för lek, lärande och fysisk aktivitet. Nyligen beslutade regeringen att avsätta en halv miljard kronor till utveckling av skolans och förskolans pedagogiska utemiljöer.

Utemiljön - ett kompletterande klassrum

I Lund pågår sedan 1992 en långsiktig skolutvecklingssatsning "Gröna skolgårdar". I år avsätts över en miljon kronor för projekt som på olika sätt utvecklar och berikar Lunds förskolors och skolors utemiljöer.

”Skol- och förskolegårdar ska vara en pedagogisk resurs och erbjuda naturupplevelser, visa på ekologiska samband och ha utrymme för kreativa projekt. Utemiljön ska ses som ett kompletterande klassrum som stimulerar barns och ungdomars olika intressen och förmågor”. Säger Anders Wånge Kjellsson, chef för Naturskolan i Lund.

Tema hälsa och lärande

Lunds kommun står, tillsammans med Tankesmedjan Movium (SLU), Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet och Region Skåne, som värd för den femte världskonferensen om skol- och förskolefrågor. 2015 genomfördes konferensen på Bali, dessförinnan har konferensen exempelvis hållits i Toronto och San Fransisco. Temat för i år är hälsa och lärande.

”Forskningen visar att god hälsa och välbefinnande hos barn och elever, som gröna skolgårdar kan bidra till, ökar skolresultatet”. Berättar Anders Wånge Kjellsson.

Under de tre konferensdagarna får 200 deltagare från sjutton olika nationer; skolledare, pedagoger, forskare, arkitekter, landskapsarkitekter och samhällsplanerare, ta del av den senaste forskningen, idéer och prövade erfarenheter. Det blir studiebesök, föreläsningar och workshops. För mer information se program på greengrounds.se.

Pressträff
Tisdag 13/9 finns tid avsatt för media att ställa frågor till arrangörerna från ISGA + Anders Wånge Kjellsson och föreläsarna Fredrika Mårtensson och Susan Humphries. Tid: Kl. 13-13.30
Plats: Stadshallen i Lund, vid foajén.


Kontaktpersoner
Anders Wånge Kjellsson, chef, Naturskolan, 046-35 70 60, anders.kjellsson@lund.se
Anna Ekblad, Naturskolepedagog, Naturskolan, 046-35 41 01, anna.ekblad@lund.se

Mer information
www.greengrounds.se
http://www.lund.se/Naturskolan/Grona-skolgardar/
http://www.internationalschoolgrounds.org/isgm

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument